Populär picknick i Hangö inhiberad

Det populära evenemanget Hanko Beach Piquenique Party i Casinoparken är inhiberat för i år. – Vi kan inte ordna evenemang som vi bötfälls för i efterhand, säger arrangören.

Det populära familjevenemanget Hanko Beach Piquenique Party som ordnats i Casinoparken är avblåst. I fjol lockade festen omkring 2 400 deltagare, men nu meddelar arrangörerna att de inte kan ordna det, trots att datumet redan var spikat till 13 juli. Jari Hedman, den ena av arrangörerna, säger att orsaken ligger i oklarheter med myndigheter.

– Som vi ser det hade vi alla lov i skick i fjol. Vi hade anmält att ett dylikt gratis evenemang ordnas till Raseborgs polisinrättning. I anmälan framgick att folk får ta med egen matsäck och att vi inte har försäljning på området. Vi hade också ordnat med tillräckligt många ordningsmän och vi städade efter oss själva. En polispatrull besökte evenemanget och konstaterade att allt gick lugnt till. Så vi utgick från att allt var i sin ordning.

Böter

I maj, två månader före årets picknick skulle gå av stapeln, fick arrangörerna böter på cirka 3 000 euro för att det avnjutits alkohol under evenemanget. Enligt Hedman är förfarandet befängt.

– Vi har inte i något skede brutit mot reglerna eller marknadsfört att alkohol skulle vara tillåtet under evenemanget. Casino har haft sin egen utskänkning, och den kan vi inte kontrollera, lika litet som vi har kunnat be att få se i folks väskor om de haft alkoholhaltiga drycker med sig.

Vid Västra Nylands polisinrättning kommenterar överkommissarie Juha Rosendahl som har hand om tillståndsärenden saken så här:

– Vi har inte haft för avsikt att motsätta oss att picknicken ordnas, så länge som det görs enligt rådande bestämmelser.

Inte dricka på anvisad tillställning 

Rådande lagar och bestämmelser är i detta fall alkoholagens paragraf 58 om förtäringsförbud. Enligt den får man inte avnjuta alkoholhaltiga drycker "i lokaler eller på andra ställen där offentliga tillställningar ordnas". Om en tillställning ordnas på anvisad plats, så gäller denna lag, eftersom det inte längre handlar om en offentlig plats. Då får man inte dricka egen medhavd alkohol på den platsen.

Om det kommer till polisens kännedom att det brutits mot denna lag, har den rätt att bötfälla arrangörerna. Enligt samma lag borde arrangörer och ordningsvakter också ingripa om det serveras alkoholhaltiga drycker utan tillstånd.

Har inte råd med böter

Enligt Hedman har man inte haft i åtanke att eventuella egna drycker kunde ha utgjort ett problem.
– Som sagt, vi anser oss ha agerat enligt reglerna. Eftersom vi inte hade för avsikt att sälja alkohol ansökte vi aldrig om tillstånd. Men inte kan vi ju ordna evenemang som vi bötfälls för senare. Allt vi velat, är att ordna en möjlighet till trevlig samvaro under dagtid.

Stöd av staden

Hedman är trots allt tacksam över att man fått stöd av stadens ledning. Och stadsdirektör Denis Strandell skräder inte på orden i det här fallet:
– Det här är ett av de trevligaste, lugnaste och roligaste evenemangen som ordnats i Hangö. Måste man i det här fallet tolka lagen i absurdum och trakassera arrangörerna, i stället för att diskutera sig fram till en fredlig lösning som gynnar alla, frågar han sig.