Hangö vill sälja restauranger

Hangö stadsstyrelse diskuterar en eventuell försäljning av stadens fastigheter. Casino är en av byggnaderna på listan, bland de övriga finns fastigheter där det nu drivs restaurang eller caféverksamhet.

Stadsstyrelsen i Hangö kommer på måndagens möte att diskutera en lista med 27 fastigheter, som staden kan tänka sig att sälja. Bland de mer kända finns Casino i Badhusparken, en byggnad som för tillfället kostar mer än den ger. För tillfället inhyser bygganden några restauranger och ett café. Alternativet är ett långvarigt hyreskontrakt, som förutsätter att hyresgästen sanerar byggnaden. Närliggande byggnader som också kan komma till försäljning, eller hyras för längre tid, är iskällaren invid Casino, samt huset där Restaurang Park verkar.

Fyra Vindarnas Hus kan enligt förslag hanteras på samma sätt som Casino. Antingen säljs byggnaden, eller så görs ett långt hyreskontrakt där ansvaret för restaurering faller på hyresgästen. Även Orrmanska huset, som inhyser ett antikvariat, en hantverkarbod och ett café, kan komma att säljas. Det samma gäller Plagens kiosk. Enligt förslaget skulle den säljas åt den nuvarande företagaren samtidigt som markarrendekontraktet skulle knytas för längre tid än vad nu är fallet.
Det så kallade Satamruokala-huset finns också på försäljningslistan.