Ung rösts på stans avskedsord: Ja för Fabriksudden

Projektet Ung röst avslutas tillvidare. Sista uppdraget var att fiktivt rösta för eller emot hotellbygget på Fabriksudden.

Projektet Ung röst på stan läggs på is. Projektet, som involverar de finska och svenska skolorna, har tidigare haft i uppgift att rösta fram förslag som ökar trivseln i den egna närmiljön. Projektet har årligen beviljats en viss summa pengar, och skolorna har fått ge förslag på hur de kunde användas så att alla unga i staden kan ta del av resultatet. I år valde man dock en annan väg. I stället för att dela ut pengar, fick eleverna förra veckan delta i en fiktiv fullmäktigesession.

Antti Mustonen, Hankoniemen lukio, och Emilia Kylliäinen, Hankoniemen yläaste, röstade båda för att hotellprojektet på Fabriksudden förverkligas.
– Det var intressant att uppleva hur ett fullmäktigemöte går till. Och vi är absolut för projektet. Hangö behöver fler turister och liv och rörelse på vintern.
Den åsikten var de inte ensamma om. Av alla som deltog var det endast ett par som röstade blankt. Mustonen och Kylliäinen tror att det berodde på att eleverna inte upplevde att de var tillräckligt insatta i ärendet.
Tommy Gröndahl, idrotts-och ungdomschef, säger att ungdomsrådet eventuellt kan överta den funktion som Ung röst på stan haft.
– Utmaningen med vårt arbete har varit att hitta projekt som varit rättvisa och nått alla. Kanske är det dags att se om frågor som berör de unga kan skötas på annat sätt, främst via ungdomsrådet, summerar han.
Den här gången var omröstningen i fullmäktige visserligen inte "på riktigt", men Gröndahl tycker att man i större utsträckning borde beakta ungas röster i beslutsfattandet.
– Hangö har en massa fiffiga ungdomar. De är fördomsfria och sakligt inställda till nya saker.