Hicken slutade på en tredje plats i årets division 4. Arkivfoto. Jesper Sundström.

Mats Nyström tränar Hicken

FC HIK tränas i fortsättningen av Mats Nyström. Det klarande på tisdagskvällen.

Jesper Sundström

Publicerad:
10.10.2017 19.08

Uppdaterad:
10.10.2017 19.08

Hicken avslutade sin division 4-säsong i söndags, men redan nu är följande års tränare klar. Mats Nyström, som senaste tränat föreningens P01-lag, tar över ansvaret. I år fungerade Tom Enberg som spelande tränare. 

– Vi ville få in nya tankar i laget och Mats har gått den senaste tränarskolningen och har bra idéer. Redan nu har han mer eller mindre vinterns träningsprogram klart, säger Hickens ordförande Camilla Bäckman.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.