Sammanhang i vår historia

Publicerad:
6.11.2015 12.33

Uppdaterad:
6.11.2015 12.33

I ett litet samhälle som Hangö kan vårt gemensamma förflutna ha två huvudsakliga betydelser. Främst är historien viktig för invånarna. Hangös dryga 140 år som stad liksom tiden innan Hangö grundades har en innebörd; historien bygger upp vår identitet och ger oss minnen att vara stolta över.

Historien kan likaväl innebära underhållning, skapa fascination och locka till nya lärdomar. Det här gäller både invånare och turister liksom andra människor som kan ha berörts av historien trots att de bor på annan ort. Hangös långa och varierande historia ger underlag för allt detta, men en viktig aspekt har länge saknats, ett sammanhang.

I dag kopplas få delar av Hangös historia ihop. Redan vår krigshistoria är spretig. Vi vet att udden alltid varit en strategisk punkt, men hur hänger alla sjöslag, fästningar, ryska bunkrar och ockupationstiden ihop? Detsamma gäller historien om en stad gynnad av närheten till havet, och den industri, hamnverksamhet och karaktär det gett Hangö.

Tack vare ett digert engagemang från amatörhistoriker och eldsjälar kopplade till Hangö museum har sammanhangen tack och lov beskrivits i otaliga böcker. Men trots det och den betydande potentialen saknas sammanhangen synliggjorda i stadsbilden, särskilt för turisten.

Krigshistorien finns utspridd men enbart epoken under andra världskriget förklaras i ett synligt konkret sammanhang. Även det är tack vare ett privat engagemang vid Frontmuseet i Lappvik, dessutom tuffa ekonomiska realiteter till trots.

Hangö museums satsningar är i en liknande sits, även om kommunen backar upp det. Budgeten är liten, men mycket efterlängtat har beslutsfattarna gått in för att satsa på en permanent basutställning om några år. Då kan olika delar av Hangös historia äntligen knytas ihop.

Slutligen håller helhetsbilder även på att byggas upp på Tulludden. Där har arkeologen Jan Fast redan kommit en god bit på vägen i sin utgrävning och forskning kring det tyska krigstida baracklägret. Hans mål är att om några år berätta historien genom både bok och utställning. Redan i sommar hoppas Hangö guider dessutom börja guida i lägret. Olika delar av Hangös historia börjar få alltmer synlighet, och de så viktiga sammanhangen lyfts fram.

Christoffer Holm

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.