En exceptionell metod

Förtroendevalda och tjänstemän som HT pratat med bedömer att Rolf Nyströms klagomål till justitiekanslern beträffande underfarten knappast får några praktiska konsekvenser. Däremot är man kritisk till Nyströms metoder.

Publicerad:
13.4.2018 16.07

Uppdaterad:
13.4.2018 16.07

– Det här ett verkligt exceptionellt sätt att gå tillväga, jag har inte varit med om något liknande under hela min karriär inom kommunal förvaltning.

Det säger Hangös kanslichef och jurist Lasse Tallqvist.

Rolf Nyströms (obunden) klagomål till justitiekanslern (JK) kom som en total överraskning för staden.

– I synnerhet detta, att en fullmäktigeledamot först är med och fattar ett beslut och sedan går bakom ryggen på det här viset, anser jag vara anmärkningsvärt.

Tallqvist menar att Nyström i egenskap av fullmäktigeledamot haft chans att föreslå en remiss eller att ärendet förkastas och motivera sitt förslag på mötet innan man godkände planen.

– Justitiekanslern är den sista instans man kontaktar om det finns en misstanke om grova överträdelser eller brott, säger han. Dessutom fungerar förvaltningen enligt nordiska demokratiska traditioner, vi lever ju inte i en rättslös stat.

Knappast någon verkan

– Klagomålet har knappast någon betydelse, det är min uppfattning, säger fullmäktiges ordförande Jouko Kavander (SDP).

– Under min politiska karriär har jag inte varit med om att klagomål skulle resultera i åtgärder.

Till skillnad från Nyström, som ansåg att planen borde ha lagts till påseende på nytt efter att man tagit bort ett område, är Kavander av den åsikten att allt gått rätt till.

– Enligt förvaltningsstadgan har stadsstyrelsen rätt att bestämma om planändringar. Det här området vid korsningen av Skvärgatan och Korsmansgatan var dessutom så litet, kring 25 kvadratmeter, alltså 25 meter i riktning mot överfarten, att man kan göra ett tjänstemannabeslut. Dessutom kommer ju området att behandlas i den plan som kommer att öppnas för resten av Korsmansgatan fram till Hangö Norra.

Däremot anser Kavander nog att man kunde redogöra lite grundligare för besluten i protokollen. Det skulle förhindra att de som vill klaga får den här typen av krok att haka på.

– Men eftersom jag inte tror att klagomålet har någon större betydelse, ser jag det mer som ett sätt av klagande att få uppmärksamhet. Det är dessutom lite ironiskt att Nyström själv i sitt klagomål konstaterar att besvär och en fördröjning av projektet kan stå staden och dess invånare dyrt. Han bor ju också här, så det gäller också för honom.

Kavander poängterar också syftet med planen är att trygga säkerheten för fotgängare och cyklister.

Förvåningen är stor

Pirkko Heinänen (Saml) som sitter i stadsstyrelsen säger att hon är överraskad över Nyströms drag.

– Mest är jag oroad över att det på något vis skulle leda till att byggandet av tunneln drar ut på tiden eller inte blir av.

Också Heinänen tar fasta på hur viktig andra övergången är för den lätta trafiken:

– Här rör sig mycket människor dagligen, framför allt skolelever. Vad händer om övergången stängs och vi inte får något i stället? Viadukten klarar inte av all trafik som skulle styras dit i så fall.

Också Heinänen är av den åsikten att allt gått rätt till i beredningen av ärendet:

– Inte är jag ju någon jurist, men enligt min uppfattning hade man rätt att minska planen såsom gjorts.

Hon tycker också det är lite ledsamt att Nyström, som förutom i fullmäktige sitter i miljönämnden, går tillväga så här:

– I synnerhet som han har haft all möjlighet att påverka i nämnden. Dessutom tycker jag att man måste respektera majoritetens beslut. Kanske är man inte alltid av samma åsikt om beslut som fattas, men det får man acceptera.

Varför Nyström valt den här vägen och inte begärt omprövning i domstol vet hon inte:

– Som sagt, jag var överraskad. Men varför, får Nyström själv svara på.

Måste följa lagen

Nyström har sitt svar klart:

– Jag är varken för eller emot tunneln, men jag måste följa lagen när vi fattar beslut.

Varför valde du att gå via JK i stället för att begära omprövning i domstol?

– Det är så man gör i sådana här fall, det är JK som bevakar myndigheter och beslutandeorgan som stadsstyrelsen.

Men är det någon vits om det inte får några följder?

– Det är JK som bestämmer om stadsstyrelsen agerat brottsligt och sedan skickar han det vidare till rätt instans där frågan skall behandlas.

Men hur ser du att på överfarten eventuellt skulle stängas eller den lätta trafikens säkerhet äventyras?

– Det är inte min sak att avgöra, jag måste följa att beslut fattas rätt ordning.

Tycker du det är rätt att göra så här när du själv varit med och fattat de här besluten?

– Som sagt, det måste gå rätt till. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.