Politiskt korrekt. Vid Åbo Akademi vill man inte uppmuntra till en kultur som gynnar rasism eller stereotyper.

Hangögillet vid Åbo Akademi prickas

Hangöstuderandenas förening Hangögillet vid Åbo Akademi har fått portförbud till Humanistiska föreningens lokaler efter att ha ordnat en sits med rasistiska förtecken. Hangögillets ordförande har bett om ursäkt och sagt att avsikten inte var att agera rasistiskt.

Publicerad:
12.4.2018 10.46

Uppdaterad:
12.4.2018 14.19

För en vecka sedan rapporterade Åbo Underrättelser om att föreningen Hangögillet orsakat rabalder genom att ordna en sits med Afrikatema i Humanistiska föreningens lokaler.

I samband med sitsen framkom att två deltagare målat sig svarta i ansikten. Målningen, en såkallad Black Face, har använts av vita för att förstärka rasistiska stereotyper bland vita. 

Senare meddelade Studentbladet att föreningen portats från Humanistiska föreningens festlokaler. Humanistiska föreningen ville inte uppmuntra ett agerande som kunde tolkas som rasistiskt.

Hangögillets ordförande Henrik Söderblom har offentligt bett om ursäkt och sagt att avsikten aldrig var att uppmuntra till nidbilder.

Enligt Åbo Underrättelser försvarade han sig med att festteman av den här typen ofta lockar till stereotypa tolkningar. Men han säger att gillet förstår och accepterar portningen.

Hangögillet hade tidigare status som en specialförening för studerande vid Åbo Akademi. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.