Vänner ändå. Tom Rönnblad (SDP) tyckte det var dags att återta beslutet om småbåtsavgifter, som blev en följd av Yrjös Sahlstedts (SFP) motion om att anvisa platser för småbåtar på stadens stränder från 2014.

Småbåtsavgifterna slopas

Majoriteten i fullmäktige ville att avgiften för båtar avskaffas. 20 ledamöter röstade för stadsstyrelsen förslag, 11 stödde Yrjö Sahlsteds förslag att fullmäktige inte skulle konstatera Tom Rönnblads motion slutbehandlad

Publicerad:
10.4.2018 21.40

Uppdaterad:
11.4.2018 11.24

Som väntat fick behandlingen av Tom Rönnblads (SDP) motion om att slopa småbåtsavgifterna diskussionens vågor att bölja i fullmäktige. Någon storm blev det ändå inte, utan frågan behandlades sakligt och respektfullt.

Yrjö Sahlstedt (SFP), som ursprungligen gjorde motionen om att staden skulle anvisa platser på stadens stränder där det var tillåtet att förvara småbåtar, konstaterade att principiellt skiljde sig inte hans och Rönnblads tankar sig så mycket i sak. Sahlstedt sade att avgiften var till för att lätt få tag på båtägarna, vilket krävs för att skapa ett system, men i övrigt var den inte det primära. Han konstaterade efter mötet att det visserligen blev lite hopande och roende, men tog beslutet med fattning.

Rönnblad var av förståeliga skäl nöjd, men avvisade att han gjort motionen för att knipa lätta politiska poäng:

- Min utgångspunkt har nog hela tiden varit vad jag anser vara rätt.

I övrigt bjöd diskussionen inte på några större överraskningar. En del, som Rolf Nyström (Obunden) hänvisade till att det är hangöbornas rätt av hävd och tradition att dra upp sina båtar fritt längs stränderna. Urpo Hyttinen (Vf) hade gärna sett ett rättvist regelverk i fråga. Björn Peltonen (SFP) undrade om man inte bara kunde skapa klara regler för var båtar får förvaras, men utan att blanda in avgifter eller kommunala övervakning.
Både inom SFP, SDP, Vänstern och Salingspartiet röstade man lite olika frågan, de övriga partierna var enhälligt för slopandet av avgifterna.

 

Så här röstade fullmäktige om småbåtsavgifterna


De som röstade Ja, röstade för stadsstyrelsens förslag att slopa avgiften.
De som röstade Nej, röstade för Yrjö Sahlstedts förslag att fullmäktige inte skulle konstatera Tom Rönnblads motion slutbehandlad (stöddes av Jaana Pulkkinen).

SFP:
JA: Torbjörn Ekholm, Helena Lesch-Saarinen, Sture Söderholm, Björn Peltonen
NEJ: Britta Idman, Christian Mattson, Yrjö Sahlstedt, Theo Sjöblom, Barbro Wikberg, Johan Wikström

SDP:
JA: Lars Nyberg (Mari Hedbacks suppleant), Ulf Lindström, Jorma Nousiainen, Aila Pääkkö, Marko Reitamaa,Tom Rönnblad
NEJ: Jouko Kavander, Kirsi Nylund, Jaana Pulkkinen

VF:
JA: Taru Näätänen (suppleant för Birgitta Gran), Raili Peni, Hanna Varpalahti
NEJ: Urpo Hyttinen

SAML:
JA: Pirkko Heinänen
NEJ: Jari Karvinen

SANNF:
JA: Pertti Ruuska, Tony Särs

OBUNDNA:
JA: Eeero Koli, Rolf Nyström

DE GRÖNA:
JA: Teemu Köppä

FKP:
JA: Marko Niemi
 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.