Levator på Koppnäsudden.

Levator Oy ansöker om konkurs - företagssaneringen upplöses

I fredags meddelandet metallföretaget Levator Oy i Hangö att bolaget söker om konkurs. Enligt vd Petri Metsola har man återtagit sin ansökan om en företagssanering.

Publicerad:
9.4.2018 15.38

Uppdaterad:
9.4.2018 15.38

I början av året ansökte Levator Oy om företagssanering i Egentliga Finlands tingsrätt.

Processen har dock tagit längre tid än beräknat, vilket gjort att det ekonomiska läget hann förvärras under processens gång.

Bland annat drog sig en stor kund ur ett projekt på grund av den osäkra ekonomin och till slut var alternativen få:

– Det är med tungt hjärta jag meddelar att bolaget sig ur företagssaneringen och i stället lämnat in en ansökan om konkurs till Egentliga Finlands tingsrätt, skriver vd Petri Metsola i pressmeddelandet, som skickades ut strax efter klockan 17 på eftermiddagen i fredags. 

Osäker framtid

Skatteförvaltningen var den enda part som motsatte sig en företagssanering, och såg hellre konkurs som ett alternativ.

Levator Oy har tilldelats en konkursförvaltare av Egentliga Finlands tingsrätt, som Levator godkänt.

– Rent formellt skall ju nu vår ansökan om konkurs godkännas av rätten liksom valet av konkursförvaltare fastställas, säger Metsola.

– Efter det ligger ju framtiden i konkursförvaltaren. Personligen hoppas jag dock att man skulle lyckas sälja konkursboet som en helhet, annars splittras och sprids helheten, säger Metsola och menar att det då finns sämre förutsättningar ifall någon skulle vilja fortsätta med verksamheten.
Själv är han i det här skedet inte intresserad av att fortsätta med ett nytt bolag:

– Hela den här processen har varit så tung och uppslitande att det inte finns krafter till det. Dessutom har vi som ägare med våra andra redan stött verksamheten i den utsträckning det varit möjligt, slår Metsola fast.

Personalen övergår i konkursboet och det blir konkursförvaltarens sak att fatta beslut om deras framtida anställningsförhållanden.

Metsola påpekar att en del av Levators personal också varit permitterad sen i somras.

Det är Konecranes som äger fastigheterna ute på Koppnäsudden. Metsola kan inte säga vilka förutsättningar det finns för verksamheten att fortsätta:

– Förstås krävs det ett kontrakt med Konecranes. Men själva platsen finns ju kvar.

Levator tillverkar tunga metallkonstruktioner.

Bolaget sysselsätter mellan 50 och 60 personer i Hangö. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.