Levator Oy ansöker om konkurs

Planerna om företagssanering dras tillbaka.

Publicerad:
6.4.2018 17.40

Uppdaterad:
6.4.2018 17.40

Levators vd Petri Metsola säger via ett pressmeddelande, att det är med sorg i hjärtat som han informerar att stålföretaget Levator i Hangö idag ansökt om konkurs tillsammans med skattemyndigheterna.

I början av året ansökte företaget om företagssanering i Egentliga Finlands tingsrätt, men beslutet har dragit ut på tiden och under tiden har det ekonomiska läget förvärrats.

Därför har man idag meddelat tingsrätten att företagssaneringen upplöses och man ansöker om konkurs istället.

Metsola betonar att företagets ledning försöker hitta en bra lösning för att sköta konkursboets skulder så att verksamheten eventuellt kan fortsätta i framtiden.
 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.