Jobb. Tillståndet för Nordstream 2 är goda nyheter för Hangö.

Grönt ljus för gasledning

Nordstream 2 projektet har beviljats tillstånd att dra gasledning över finsk ekonomizon. Projektet berör Hangö då gasrören lagras och hanteras i Koverhar hamn.

Publicerad:
6.4.2018 09.10

Uppdaterad:
6.4.2018 09.10

Torsdagen 5.4 gick Nordstream 2 ut med beskedet att statsrådet beviljat tillstånd för projektet att dra sin gasledning över finskt territorium.

Frågan har beretts av arbets-och näringslivsminsteriet.

Ledningen för naturgas är tänkt att sträckas 374 kilometer utanför vatten som hör till Finlands ekonomiska zon. Från projektets sida ser man det som en milstolpe i
förverkligandet av projektet. 

Nordtream 2 behöver ytterligare ett tillstånd för att kunna lägga rören på finskt område. Det andra lovet förväntas beviljas inom de närmaste veckorna.

Projektet har redan fått alla behövliga lov från Tyskland. Enligt Nord Streams Tore Granskog, som ansvarar för tillståndsfrågor i Finland, framskrider behandlingen av lov från Sverige, Danmark och Ryssland enligt tidtabell.

Målet med projektet är att kunna förse kontinentala Europa med rysk naturgas. Den nya gasledningen har kapacitet att transportera 55 miljarder naturgas i året.

Hangö med Koverhar hamn utgör en viktig logistisk kugge i förverkligandet av projektet. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.