Flunsatider. Små enheter är sårbara.

Personalpussel på läkarmottagningen

Sega förkylningar ställer till det inom bemanningen på hälsocentralens läkarmottagning i Hangö. Små enheter är sårbara då flera är borta samtidigt.

Publicerad:
21.3.2018 15.14

Uppdaterad:
21.3.2018 15.14

Den här veckan har man på läkarmottagningen vid Hangö hälsocentral fått pussla för att få arbetet att löpa. Enligt uppgift har det bland annat varit brist på sjuksköterskor.

– Det stämmer att vi haft bortfall i personalen på grund av sjukfrånvaro och semestrar - inte bara där utan också inom andra enheter, säger Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.

Enligt henne är det bland annat sega och utdragna förkylningar som kan leda till plötsliga sjukskrivningar:

– Om flera på små är borta plötsligt, så kan det vara väldigt svårt att genast hitta ersättare, säger hon.

– Sådana här svackor inträffar alltid nu och då.

Läkarmottagningen i Hangö sköts i vårdbolaget Attendos regi. Där svarar Kirsi Pitkälä, som ansvarar för tjänster inom affärsverksamheten, att man försökt åtgärda situationen:

– Min uppfattning är att läget är under kontroll, säger hon. Hon vill inte kännas vid något kaos, men säger att det är svårt att få vikarier till Hangö på kort varsel till Hangö.

– Vi har våra egna vikariepooler, men av någon anledning är det krävande att hitta folk som är villiga att tillfälligt hoppa in i Hangö. Jag vet inte om det beror på avstånden eller dåliga förbindelser, men vi är medvetna om problematiken.

Enligt Kajander har man ändå haft läkare och annan vårdpersonal på plats, och akuta fall har man kunnat skicka till Raseborgs sjukhus i Ekenäs. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.