Ångmoln ledde till storutryckning

I morse klockan 8.10 larmades Västra Nylands räddningsverk om en medelstor brand invid väg 25. Det visade sig att det inte handlade om en brand, utan om ett moln av vattenånga i Fermion som utlöste larmet. Inga människor kom till skada och situationen uppges nu vara under kontroll.

Publicerad:
10.3.2018 09.01

Uppdaterad:
10.3.2018 09.34

Enligt tidningen Iltalehti, som var bland de första att rapportera om olyckan, handlade det om en stor fabriksbrand och enligt de uppgifter tidningen fått skulle läget ha varit allvarligt. Senare framkom att det handlade om Fermions fabrik på Oriongatan.

Vid Västra Nylands räddningsverk uppger man nu att läget nu är under kontroll, och att det inte handlade om en brand, utan om ett moln av vattenånga som uppstått på grund av ett fel i processen.

Inga människor har kommit till skada och inga farliga kemikalier lär skall ha läckt ut. 

Över 12 enheter från Västra Nylands räddningsverk var på plats och trafiken stängdes av mellan Långbodavägen och Visko.

 

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.