Familjärt boende. Aurorahemmets stiftelseordförande Anders Laxell och tf föreståndare Camilla Karlsson berömmer personalen för att deras kämpaglöd i dessa tider av förändring. På bilden syns också Marianne Jungell och Else Lindroos som bor på Aurorahemmet.

Aurorahemmet litar på nya modellen

Det senaste året på äldreboendet Aurorahemmet i Hangö har varit kämpigt. Nu samarbetar man med staden för att hitta en ny modell av lättare gruppboende, som skall erbjuda ett alternativ till hemvård eller resurserat serviceboende.

Text & Foto: Johanna Lindholm

Publicerad:
2.3.2018 16.00

Uppdaterad:
5.3.2018 15.27

År 2016 hade Aurorahemmet inte möjlighet att delta i stadens upphandling inom äldrevården, vilket tärde på ekonomin. I sista stund fick verksamheten tidsfrist då fullmäktige beviljade ägarstiftelsen ett kortfristigt lån.

– På ett sätt hade vi nästan önskat att staden hållit fast vid sitt förslag att bevilja ett projektbidrag i stället för ett kortfristigt lån, säger Camilla Karlsson, som fungerar som Aurorahemmets tf föreståndare.

Ett projektbidrag hade gett stiftelsen svängrum att tillsammans med staden utforma en modell för hur man skulle få verksamheten ekonomiskt lönsam i framtiden.

Nu blev det inte så. I november i fjol gick ett tudelat fullmäktige i stället in för att bevilja äldreboendet ett kortfristigt lån på 80 000 euro för att klara av ekonomin och för att utarbeta en ny modell som gör att verksamheten kan stå på egna ben.

Men eftersom det handlar om lån, skall pengarna förstås betalas tillbaka och är det något som ägarstiftelsen just nu inte har av i överflöd, så är det pengar.

– Om vi utgår ifrån att boendets alla elva rum skulle vara besatta och ingen ur personalen någonsin sjuk, skulle vi landa ganska nära plus minus noll, säger stiftelsens ordförande Anders Laxell.

Utreder behov och lönsamhet

Ändå är både Karlsson och Laxell försiktigt optimistiska inför framtiden. Sedan fullmäktige fattade sitt beslut har man utsett en arbetsgrupp med representanter från staden och Aurorahemmet, som träffats ett par gånger.

I går (7.3) hade man ett nytt möte, och det som man nu tittar på är det dels behovet av ett alternativt boende som Aurorahemmet, dels hur man skall få ekonomisk lönsamhet.

– För vår del är ju behovet avgörande, eftersom det är det som utgör grunden för en sund ekonomi, säger Laxell.

Med det menar han att det inte bara räcker med att folk i allmänhet uttrycket sina sympatier för hemmet, utan att det stödet skall landa i att man hyr ett rum.

Finns det ett verkligt behov av den typ av service som Aurorahemmet erbjuder, är man från stiftelsens sida villiga att utvidga verksamheten och bygga 4-5 nya rum att på sikt få ekonomin att bära sig. Man har räknat ut att med att med kring 15 boende kan man hålla sig med personal dygnet runt. Eftersom ägaren är en stiftelse, finns det inga direkta krav på vinst, bara att ekonomin skall gå på plus.

Tryggheten avgörande

I dagens läge har det privata serviceboendet Aurorahemmet boende och den charmiga trävillan erbjuder ett gruppboende i hemlik miljö med personal på plats dygnet runt. Alla som bor där har eget rum, men toalett och dusch är gemensamma utrymmen.

Mat tillreds i eget kök och set serveras drick- eller ätbart 5 gånger om dagen. Utöver det ordnas program som de äldre kan delta i enligt eget tyckande: högläsning, sång, bingo.

– Vi har nyligen infört en bakningsdag, som är väldigt populär, och när vädret medger kommer frivilliga och tar ut de äldre som vill på promenad, berättar Karlsson.

Det som både boende och anhöriga uppskattar allra mest är dock tryggheten:

– Vi gjorde nyligen en enkät bland boende och deras anhöriga om hur de upplever Aurorahemmet, och där kom tryggheten på första plats, säger Karlsson.

– Det som våra äldre uppskattar är, att de har folk omkring sig, och att det finns bekant personal på plats dygnet runt.

Bror Fjäder, som bott tolv år på Aurorahemmet instämmer:

– Det bästa här är personalen, maten och tryggheten.

Han säger sig hoppas kunna bo kvar, för han kan inte tänka sig ett bättre boende än Aurorahemmet.

Omstrukturering ställer krav

Men trygghet kostar, och just nu är dygnet runt bemanningen en fråga man tittar på med staden. Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander säger att man har gjort ett förslag att den egna personalen skulle ersättas av stadens hemvårdare, som skulle finnas tillgängliga, ifall något händer.

Det kräver dock att alarmsystemet  förnyas. En annan sak som man arbetar på är att få en person med sjuksköterskeutbildning till personalen.

– Det här är ett krav från regionförvaltningsverket, säger Kajander. För tillfället finns ingen utbildad sjuksköterska på hemmet, efter att den enda med den utbildningen slutat. Myndigheten kräver inte en sjuksköterska på plats på heltid, men en viss tid av arbetstiden måste vikas för boendet.

– Tyvärr har ganska knappt om resurser också inom staden, säger Kajander som svar på frågan om det inte finns någon person som kunde dela sitt arbete med Aurora.

I övrigt har man vid Aurorahemmet redan vidtagit både tekniska och personalmässiga åtgärder för att få ned kostnaderna utan att pruta på kvaliteten. Man har också återinfört ett kösystem, där intresserade kan ställa sig i kö för ett rum, och sedan välja om de tar det eller ger det vidare till nästa då lediga rum erbjuds.

Kajander sticker ändå inte under stol med att framtiden bjuder på utmaningar:

– Vi måste förstås utreda behovet och ekonomin noga, men allmänt taget kan man säga att den här modellen är sårbar och till vissa delar föråldrad. I dagens värld är kraven inom äldrevården rätt stränga och det för stadens del gäller det att uppfylla dem.

Lättare boende kan spara på sikt

På Aurorahemmet håller man nu tummarna för att man skall klara ekonomin fram till år 2020, då omstruktureringen antas vara klar om planerna går i lås. Man räknar också med att vårdreformen kan underlätta i fråga om kundernas valfrihet.

Har det inte varit tungt att jobba när det varit så ekonomiskt osäkert och de politiska turerna valsat omkring i medier?

– Ja och nej. Jag har jobbat här i två år, och var personligen beredd på de ekonomiska utmaningarna, säger Karlsson. Men för de boende och deras anhöriga har det inneburit stor osäkerhet. För dem som bor här är Aurorahemmet trots allt deras hem, och de har sina rutiner och sin trygghet.

Karlsson säger också att det är överlag är ledsamt att den här typen av boende hamnat i kläm i dagens finländska äldrevård.

– Det finns undersökningar som visar att äldre som får bo tryggt och erbjudas aktiviteter på sikt kostar mindre, än alternativet att flytta direkt hemifrån till ett resurserat serviceboende.

Också Laxell poängterar de humana aspekterna inom äldreboendet:

– Aurorahemmet är det lilla formatets möjligheter. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.