Stadskamrer Juha Kuittinen, Stadsstyrelsens tidigare ordförande Jouko Kavander och stadsdirektör Denis Strandell har all anledning att vara belåtna över siffrorna för 2017.

Rekordresultat för staden

Bokslutet för 2017 ser ut att bli det bästa i Hangös historia. Försäljningen av Fabriksudden, hamnen och minskad arbetslöshet är några faktorer som ger ett överskott på drygt 3 miljoner euro.

Publicerad:
1.3.2018 14.06

Uppdaterad:
1.3.2018 14.08

– Eftersom vi har ett så historiskt bokslut, är det vår skyldighet att berätta om det, sade Hangös stadsdirektör Denis Strandell, då staden presenterade bokslutet som är fem före klart.

– Några små förändringar kan ännu ske, men i stort torde det hålla, konstaterade stadskamrer Juha Kuittinen.

Från början hade staden budgeterat för ett nollresultat, men då försäljningen av tomten på Fabriksudden inbringade en miljon, uppgraderade man prognosen lite. Sedan tillkom ytterligare faktorer som gjorde att resultatet nu ser ut att landa på plus cirka 3,2 miljoner euro.

Förutom Fabriksudden är det hamnen som gett rejält med klirr i kassan. Att hamnen numera är ett bolag som ingår i koncernbokslutet gör att vinsten syns staden till godo, medan eventuella kostsamma investeringar tillfaller hamnbolaget.

Sysselsättning gynnar ekonomin

Också skatteintäkterna har ökat, vilket hänger samman med en annan positiv trend - för första gången på många har sysselsättningsläget förbättrats.

– Det går bra för industrin, bilimporten och flera av stadens stora företag har anställt ny personal, säger Strandell.

Han säger att en minskad arbetslöshetsgrad är väsentligt för att staden skall må bra.

– När folk får jobb uppstår många andra effekter.

Strandell säger att Hangö faktiskt befinner sig i ett ganska unikt läge såtillvida, att skatteintäkterna per person tillhör topp tio i hela landet.

– Det här beror på att vi har väldigt specialiserad industri, som styrs av anställda med hög utbildning, till exempel ingenjörer inom processindustrin. Sedan har vi hamnen som erbjuder välavlönade jobb. Det här var faktiskt nytt för mig, men det är intressant eftersom det ger oss fördelar. Till exempel kan det kompensera för viss arbetslöshetsgrad, men hur hög som helst klarar den inte av.

Lånen tynger

Fortfarande dras Hangö med en relativt stor lånebörda, men åtminstone ser det nu ut som om staden skulle klara sig undan statens tvångssammanslagning med någon annan kommun.

– I det här fallet är det till fördel för Hangö att man ser till koncernbokslutet, säger Kuittinen.

Strandell poängterar också att staden aldrig tagit lån för att klara av sina löpande utgifter, utan att lånen tagits för investeringar.

För tillfället har lånet på 10 miljoner som staden lyfte för att köpa hamnområdet i Koverhar börjat generera pengar.

Andra investeringar som gjorts är bland annat en förnyelse av vatten- och avloppsverket och avloppsledningen till Lappvik.

Personalkostnaderna minskat

Regeringens konkurrenskraftsavtal syns också i lägre personalutgifter.

– Här har vi minskat kostnaderna med över en miljon, främst genom att skära i bikostnader, säger Kuittinen som betonar att staden inte sagt upp någon anställd, inte heller har man haft personal permitterad på många år.

För tillfället lyckas man sköta det genom naturliga avgångar, det vill säga genom att inte nyanställa då folk går i pension.

– Det är klart att Hangö också måste anpassa servicen till den minskade befolkningen, säger Strandell.

En utmaning är förstås att en del av stadens personal rätt naturligt kan anpassas till efterfrågan på tjänster, medan en del jobb inte kan skäras ned enligt samma korrelationsteori.

Trägen vinner

Men även om sparåtgärderna nu burit frukt, betonar Strandell att det inte finns någon orsak till slösaktighet.

– Också i framtiden gäller det att vara återhållsam, det finns inga extra pengar i kassan att börja förverkliga några stora projekt ännu, säger han.

Jouko Kavander (SDP), som var stadsstyrelsens ordförande under den tid som bokslutet omspänner och är första undertecknare då det är klart, säger att det känns bra:

– Det är det här som kallas sisu. Siffrorna visar att det lönat sig att satsat på Fabriksudden trots att man ibland blivit helt nedtryckt av kritik från alla håll. 

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.