Problem med nätavbrott i Hangö

I delar av Hangö har Telias kunder i flera dagars tid haft problem med nätförbindelsen.

Publicerad:
23.2.2018 10.59

Uppdaterad:
23.2.2018 12.42

Enligt de senaste uppgifterna HT fått från Telia, försöker bolaget få problemen åtgärdade i dag på eftermiddagen 23.2. Om det inte lyckas, görs det senast i måndag. 

Problemen gäller både privathushåll och företag. Ett område där ett tiotal förbindelser krånglar, är Täktom.

Janne Kaijärvi som är informatör på Telia berättar att det beror på problem på febrkabeln:

– Problemen började i tisdags, 20.2. Nu har vi lokalisera orsaken, så nu kan vi börja åtgärda felet.

– Det som i viss mån försenar åtgärdandet av problemen är dels att vår underleverantörs bransch har övertidsförbud, dels att marken är frusen vilket försvårar grävarbeten.

Kaijärvi berättar att kommunikationsverket har sina egna regler och principer beträffande ersättningskrav som uppstår i samband med dylika avbrott.

I fall någon kund drabbats av ekonomisk förlust på grund av avbrottet, kan man kontakta Telias kundtjänst.

– Telia avgör sedan ersättningskraven från fall till fall, säger han. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.