Assistor berörs av förhandlingar

Logistikföretaget Assistor samarbetsförhandlar. Förhandlingarna startade den 12 februari. Huruvida någon kommer sägas upp på enheten i Hangö är för tidigt att säga, säger personalchef Juha Poikajärvi.

Text: Johanna Lemström/ Foto: HT arkiv

Publicerad:
19.2.2018 13.48

Uppdaterad:
19.2.2018 13.48

I samarbetsförhandlingarnas förhandlingsframställan sägs att högst nio tjänster är i fara, säger Veho-koncernens personalchef Juha Poikajärvi.

– Bakgrunden är att vi planerar flytta vissa lagerfunktioner från Esbo till Vanda, säger Poikajärvi.

Assistor är ett dotterbolag till Veho och har reservdelslager i både Esbo och Vanda. Nu vill man alltså koncentrera lagerfunktionerna till Vanda. Grunden till förhandlingarna är därför produktionsmässiga och ekonomiska.

I Hangö sköts företagets fordonslogistik, liksom i enheterna i Åbo och Nurmijärvi. I Hangö och Åbo sköts också Assistors informationstjänster. Enheten i Nurmijärvi berörs inte av förhandlingarna, säger Poikajärvi.

Assistors samarbetsförhandlingar fortsätter den 26 februari, säger vice huvudförtroendeman Mikael Wikström från Industrifacket.

Ryktena om att även speditionsföretaget Uuttera inlett samarbetsförhandlingar dementeras av huvudförtroendeman Petri Närhiaho.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.