En Vivo för levande musik i Hangö

En ny förening i Hangö skall garantera utbudet av levande kvalitetsmusik på den lokala scenen. Främst riktar man in sig på jazz och klassiskt utanför högsäsong.

Publicerad:
12.2.2018 08.53

Uppdaterad:
12.2.2018 08.53

Bakom föreningen står bland andra fritidshangöbor och vänner av musik som Ben och Sophie Airas samt Christian Beckman.

Samtliga har redan tidigare varit involverade i att ordna konserter i Hangö med framträdande namn inom nutida jazz, bland annat ordnade En Vivo en Iiro Rantala solokonsert i mars 2017 i Hangö stadshus.

Tanken med att grunda en förening är nu att man skall kunna vidga utbudet av högklassiga artister mer systematiskt:

– Vår ambition är att lyfta fram de fantastiska musiker vi har i dag i Finland inom jazz och klassisk musik. De uppskattar stort att få fler möjligheter att uppträda, förklarar Ben.

Växelverkan

Biljetter till konserten säljs alltid på förköp, det är alltså inte möjligt att köpa biljetter vid dörren, primärt för att hålla kostnaderna nere.

– Vi vill bjuda på uppträdanden som baserar sig på växelverkan. Det är viktigt för bra musiker att de har arenor där de kan spela inför en publik som verkligen lyssnar, förklarar Ben och berättar att i det konceptet ingår att man kan sitta runt små bord i sällskap om 2-8 personer.

I pausen ingår servering och då kan åskådarna passa på att umgås, men då bandet spelar är fokus till hundra procent på musiken.

– Med förköp vet vi hur många som kommer och vi kan betala musikerna ordentliga arvoden.

Gott humör

Vårens första konsert går av stapeln 10 mars kl 18 och då uppträder Jukka Eskola Spoul Trio.

Eskola är en av Finlands bästa trumpetvirtuoser och i övrigt också en skicklig estradör:

– Vi kommer att välja artister som spelar melodiös jazz, alltså inget avantgarde eller för svårtolkat. Detta för att publiken skall ha lätt att leva med i musiken, säger Ben.

– Man skall vara glad när man går hem.

Tanken är inledningsvis att ordna två konserter per år.

När man inom föreningen bildat sig en uppfattning om vilken typ av framträdanden som lockar publik, kan det på sikt bli aktuellt att smida på en större festival.

Föreningen En Vivo, vars namn betyder direkt; live, fungerar på ideell basis. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.