Tove Backman på Happy Flower.

Bry dig om med en blomma

Blomsterhandeln Happy Flower vill i år tillsammans med Vård i hemmet uppmuntra folk att köpa en blomma åt någon som är ensam till alla hjärtans dag.

Publicerad:
7.2.2018 09.51

Uppdaterad:
7.2.2018 09.51

Vem som helst kan köpa en blomma och skriva en hälsning till en medmänniska, som annars inte får blommor, eller besök så ofta.

Personalen inom Vård i hemmet ser sedan till att blommorna kommer fram den 14.2.

Tove Backman på Happy Flower berättar att blomman kan vara en krukväxt eller en snittblomma.

Backman har tillsammans med sin syster Linda också en affär i Karis, och det var där idén startade.

Sedan tyckte Karisborna att den borde genomföras i Hangö också.

Vinsten går till blombutiken, men Backman säger att det inte är därför man är med.

– Det är ett enkelt sätt att pigga upp de som annars inte har så många ljusglimtar i vardagen. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.