Allan Haarakangas.

Gamla fotogenlampor på rad

Fram till den 1.3 kan man ta sig en titt på gamla fotogenlampor och spritkök i bibliotekets galleri.

Publicerad:
6.2.2018 15.52

Uppdaterad:
7.2.2018 09.41

Det är samlaren och entusiasten Allan Haarakangas som vill bjuda dagens människor på en inblick hur man lyste upp vardagen ändå fram till 1960-talet, då det började finnas elektricitet i var mans hem och hus.

Innan dess var det fotogenlampa eller stearinljus som gällde.

Vanligast var fotogenlampan mellan 1920-1960. Haarakangas har hittat sina rariteter på gamla vindar, loppmarknader eller pryltorg.

– Ofta är de i dåligt skick, så jag har plockat isär och ihop och putsat upp dem så att de glänser, säger han, inte utan stolthet i rösten.

Varje lampa bär också en egen historia, och för den som är intresserad finns Haarakangas på plats den 1.3 från klockan 15 för att berätta om sina lampor. Bland rariteterna finns en av Stockman importerad lykta, vars historia tystats ned på grund av kopplingar till Nazityskland.

Bland pärlorna finns också ett svensktillverkat fullt fungerande spritkök, som är så litet att det ryms i en liten plåtlåda.

– Jag förställer mig hur unga svenska par varit på utflykt till Kaknästornet i Stockholm och kokat sitt kaffe på det här köket, säger Haarakangas med glimten i ögat. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.