Hett. En av läkemedelsfabriken Fermions värmecontainrar överhettades natten till i lördags. Det ledde till att giftiga ämnen förångades och att riksväg 25 fick stängas under ett par timmar.

Giftigt ångmoln vid Fermion stängde riksvägen

Strax efter klockan ett natten till lördagen överhettades en värmecontainer vid Fermions fabrik i Hangö. Det ledde till att giftiga ämnen förångades och att riksväg 25 stängdes av under ett par timmar.

Text: SPT/Jenny Blomqvist Bild: HT Arkiv/Christoffer Holm

Publicerad:
5.2.2018 11.34

Uppdaterad:
5.2.2018 11.35

Klockan 1.13 på lördagsnatten larmades Räddningsverket om en kemikalieolycka vid Fermions fabrik i Hangö. Fyra räddningsenheter anlände till olycksplatsen och stängde av värmecontainern efter konsultation med läkemedelsfabriken.

Riksväg 25 stängdes av fram till klockan tre på natten. Räddningsverket kunde avsluta sin operation på lördagsmorgonen. Ingen skadades i olyckan.

Olyckan inträffade på grund av ett elfel i termostaten, vilket ledde till att containern överhettades och kemikalierna förångades.

– Kemikalierna värms upp för att de ska bli flytande. I normal rumstemperatur är de i fast form, säger fabrikschef Martti Mikkola.

Varken Mikkola eller Räddningsverket vill uttala sig om vilka kemikalier det var frågan om. Det kan röra sig om affärshemligheter.

– Två specialkemikalier förångades, men det handlade om väldigt små mängder, säger Mikkola.

Enligt honom förorsakade ångmolnet inga personskador, miljöskador eller någon stor ekonomisk förlust.

Är det möjligt att en liknande olyckshändelse inträffar igen?

– I princip är det möjligt, men inom några månader förnyas alla våra värmecontainrar. De nya containrarna kommer att vara försedda med ett säkerhetssystem som hindrar överhettning. De nuvarande containrarna är 20 år gamla, säger Mikkola.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.