Räddningsmanskapet var snabbt på plats.

Husbrand på Kapellhamnsvägen

Det brinner i ett hus i korsningen av Kapellhamnsvägen och Juviksagatan i Hangö. Branden har fått sin början i källaren, men brandkåren har ännu inte en helhetssyn av läget.

Publicerad:
5.2.2018 09.01

Uppdaterad:
5.2.2018 09.54

Ungefär kvart över åtta i dag på måndag morgon 5.2  gick larmet om en medelstor husbrand på Kappellhamnsvägen. 

Det är frågan om ett trähus med en tidigare affärslokal som brinner. 

Branden antas ha fått sin början i källaren, men det är ännu för tidigt att uttala sig om orsaken eller skadornas omfattning, uppger räddningsbefälet. 

Inga människor eller djur befann sig i huset då branden bröt ut. 

För tillfället finns 6-7 enheter på plats, och läget lär vara under kontroll även om det förekommer kraftig rökbildning. 

Släckningsarbetena förväntas räcka ännu mellan en och en och en halv timme uppgav man klockan 9.10.

HT återkommer med utförligare uppgifter om branden så fort det finns mer information. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.