Hangö med i demonstration

Som en protest mot regeringens aktiveringsmodell för arbetslösa ordnar fackens centralorganisation FFC en manifestation på fredag. Också folk från Hangö deltar.

Publicerad:
2.2.2018 09.55

Uppdaterad:
2.2.2018 10.01

Inom Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är man mycket kritisk till regeringens aktiveringsmodell för arbetslösa och kräver att den upphävs.

För att uttrycka sitt missnöje ordnar man manifestationen #Äänityöttömälle – En röst åt de arbetslösa på Senatstorget i Helsingfors på fredag.

Även i Västnyland märks protesten. I Hangö bland annat genom att Industrifackets lokalavdelning, avdelning 379, ordnar en gemensam transport till demonstrationen.

Pentti Nevalainen, huvudförtroendeman på logistikföretaget Semaster, säger att ett tiotal personer från företaget deltar.

– Dessutom kommer medlemmar från vår lokalavdelning som jobbar på Assistor och Uuttera att delta i demonstrationen.

Arbetet står helt på fredag i och med att Industrifacket hör till de förbund som utlyst en politisk strejk, säger Nevalainen.

Också i Hangö hamn kommer arbetet att stå, närmare bestämt mellan klockan 6 på fredag morgon och lördag klockan 6. Det bekräftar stuvarnas huvudförtroendeman Dennis Finnberg.

– Utöver vårt fack AKT har jag förstått att även våra förmän som hör till PRO deltar i manifestationen, säger Finnberg.

Manifestationen är en politisk demontration, som inte riktar sig mot arbetsgivaren. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.