Nya kläder. Just nu fladdrar tygbitarna i karusellens tak för vinden. Men ingen fara, karusellen ska få en ny färggrann skrud till sommaren.

Karusellen på Plagen får ny ”sommarklänning”

Vattenkarusellen på Plagens strand ska få en helt ny övre del till sommaren. Detta är förklaringen till att tygtaket, som slitits sönder i de hårda höststormarna, fått hänga kvar under vinterhalvåret.

Publicerad:
1.2.2018 09.52

Uppdaterad:
1.2.2018 09.52

– Karusellens nedre del och alla fastsättningar förnyades år 2016. Det konstaterades då att också karusellens övre del och motor borde bytas, konstaterar parkförman Merja Rönkkö.

Själva parasollet kommer att tillverkas i aluminium och målas med hållbara färger. De övriga delarna kommer att tillverkas i durabla material såsom rostfritt stål.

I praktiken innebär detta att parasolldelen härefter inte behöver monteras ned till vintern, vilket varit praxis under tidigare år då taket klätts med tyg.

Detta är en klar fördel med tanke på den arbetssäkerhetsrisk som förekommer då man ska gå ut med maskiner i vattnet för att montera bort tygtaket.

Det har reserverats 20 000 euro för hela projektet. Övre delen är beställd att stå färdig innan den 15.6 då simsäsongen officiellt tar vid.  

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.