Öde. Kommunaltekniken väntar på att komma i användning nedan om Drottningberg, som till stora delar sprängts bort för byggandet av bostäder.

Rättelseyrkande mot Drottningberg

Eero Koli (obunden) har den 30.1 lämnat in ett rättelseyrkande mot stadsstyrelsens beslut från 15.1 att bevilja tidsfrist för byggandet på Drottningberg.

Publicerad:
31.1.2018 12.01

Uppdaterad:
31.1.2018 12.01

Eero Koli, som sitter både i stadsstyrelsen och fullmäktige, menar att beslutet strider mot kommunallagen.

Stadsstyrelsen beslöt under sitt möte att bolaget Regatta Resorts får skjuta upp ansökan om bygglov på den första tomten till 2021.

Företaget har redan en gång tidigare beviljats uppskov.

Bolaget motiverar sin ansökan med att man vill planera området bättre och att övriga delar i helhetsprojektet försenats på grund av besvär.

Då beslutet fattades i stadsstyrelsen anmälde Koli avvikande åsikt till protokollet. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.