Valet är över. Om det var vinden eller vandaler som gått åt valaffischerna är oklart, men själva valet bjöd inte på några större överraskningar.

Presidentvalet gick som väntat

Också i Hangö gjorde Sauli Niinistö en storskräll i presidentvalet med 68,5 procent av rösterna. HT ringde upp representanter från alla fullmäktigepartier för att höra deras tankar kring valresultatet.

Text & Foto: Johanna Lindholm

Publicerad:
29.1.2018 15.12

Uppdaterad:
29.1.2018 20.18

Pirkko Heinänen, Samlingspartiet:
–  Stämningen är klart på topp. Det som kanske överraskade lite var att så många i Hangö trots allt röstade på Sauli Niinistö. Förmodligen beror det på att han gjort ett gott jobb som president. I de här tiderna av populism och tilltagande oro söker folk efter stabilitet och kontinuitet. På det lokalapolitiska planet spelar presidenten inte så stor roll, eftersom han främst verkar inom utrikespolitiken. Men visst känns det inspirerande att han fick så stort stöd.

Teemu Köppä, De Gröna:
– Det känns nog positivt. Pekka Haavisto hade ju en ganska hög röstprocent här i Hangö, och det känns som om många Hangöbor omfattar hans värdegrund. I den meningen kan vi vara stolta över resultatet. Jag är inte så förvånad över valresultatet, presidentvalet är ju ett personval mer än ett partival. På sikt tror jag nog att de gröna kommer att växa till sig i Hangö, det finns tecken som tyder på det.

Eero Koli, obunden (samlade anhängarkort till Paavo Väyrynen)
– Jag tycker det gick jättebra, med tanke på hur kort valkampanj Paavo Väyrynen förde, jämfört till exempel med Matti Vanhanen, som höll på i två år. Jag misstänker att hans framgång beror på att samhället börjar vara i ett sådant skick att folks intresse för politik blivit ganska lamt. En orsak till det låga valdeltagandet är att Niinistö i medierna lanserades som vinnare från start. Själv trodde jag på en andra omgång, men nu blev det inte så.  Jag är ju obunden, så jag kan inte ta ställning till hur Väyrynens resultat påverkar kommunalpolitiken, men den kommer nog att avspeglas på något vis och vi skall inte räkna ut honom i framtida val heller.

Jorma Nousiainen, SDP:
– Det här var ju ett utpräglat personval, inte ett partival. Ur den synvinkeln är jag inte överraskad.  Vår kandidat Tuula Haatainens resultat blev vad det blev på grund av Niinistös popularitet. Själv röstade jag som partitrogen på Haatainen. Av någon anledning lyckades hon inte riktigt föra fram sitt budskap.  Det, att SDP:s röstprocent var ganska låg jämfört med partiets representation i fullmäktige ser jag inte som betydande. Resultatet var väntat. Niinistö är den nya Kekkonen. Nästa presidentval tror jag blir mycket intressantare, då det inte finns någon förhandskandidat.

Pertti Ruuska, Sannf:
– Det här valets resultat var ju givet från början, så fort Niinistö meddelade om sin kandidatur. Men för Sannfinländarnas del gjorde Laura Huuhtasaari ett bra val. Det kunde ha gått ännu bättre, om inte Väyrynen gett sig in i leken i sista stund. Huhtasaari och Väyrynen hade ändå ganska lika linje i många frågor. Jag tror det gick bra för henne för hon är lugn, saklig, tydlig och utåtriktad som person. Politiskt delar hon vårt partis värderingar och jag hoppas hon skall ge oss synlighet på lokalplanet. Överlag tycker jag att stödet för henne visar att Sannfinländarna står eniga då det gäller, trots splittringen i somras.

Helena Lesch-Saarinen, SFP:
– Jag är inte förvånad över Niinistös seger, men lite förvånad är jag över att hans rösteprocent i Hangö översteg medeltalet i hela landet. Jag räknade ju själv röster och man såg ganska snart vartåt det barkade. Lite besviken är jag för Nils Torvalds del, det är klart att SFP-röster gick till Niinistö. Torvalds resultat tro jag beror på att han var den enda som så starkt tog ställning i Nato-frågan. Det hade sina för- och nackdelar, men vanligt folk är inte nödvändigtvis så insatta i ämnet. Lokalpolitiskt tror jag inte valet spelar någon roll, men kanske får SFP på ett allmänt plan ta sig en funderade på framtida nomineringar.

Raili Peni, VF:
– Niinistö var hela folkets kandidat. Det framkom klart under rösträkningen, då man såg att många andra partier fick avstå sina röster åt honom. Själv tycker jag vår kandidat Merja Kyllönen gjorde väl i från sig. Hon lyfter fram viktiga teman som ökade samhällsklyftor och arbetslöshet och hon skapade diskussion. Nu hoppas hag bara att diskussionen fortsätter efter valet och att allt inte faller in i samma gamla lunk. Vi har stora sociala problem i dagens Finland, man kan verkligen säga att man driver fattiga ner på knä, det ser man också här i Hangö, senast med aktiveringsmodellen. För vårt partis del gäller det att fortsätta jobba med de frågorna. Inte tror jag Niinistös seger har någon större effekt på lokalplanet, Samlinspartiet har sina två representanter i fullmäktige. Något medlemskap i Nato vill jag inte veta av, Finlands gräns mot Ryssland är lång och jag tror att ett medlemskap i Nato skulle leda till oroligheter.

Marko Niemi. FKP:
Valet gick precis som jag förutspådde. Jag vill inte avslöja vem jag själv röstade på, men så mycket kan jag säga att det var en kandidat som jag bedömde kunde utmana sittande presidenten. I och för sig är det inte så stor skillnad vem som är president, eftersom presidentens makt kringskurits. Men eftersom Niinistö aldrig riktigt tydligt tog ställning till ett Nato-medlemskap, hoppas jag han inte gör de väljare som vill att Finland stannar utanför militära allianser besvikna. För min del hade det gärna fått vara en andra omgång, det är alltid bra ur demokratisynpunkt.
 

 

Presidentvalet 2018
Valresultatet

Kandidat     Röstprocent i Hangö  Hela landet
1) Sauli Niinistö (8), valmansförening  68,5   62,7
2) Pekka Haavisto (3) (De Gröna)  9,6   12,4
3) Tuula Haatainen (6), SDP  4,9   3,3
4) Laura Huhtasaari (5), Sannf  4,8   6,9
5) Nils Torvalds (9), SFP  4,6   1,5
6) Paavo Väyrynen, valmansförening 3,5   6,2
7) Merja Kyllönen (2), Vf  3,1   3,0
8) Matti Vanhanen (4), C  1,0   4,1
Ogiltiga röster   0,3   0,3

Röstningsprocent i hela landet 69,9%
Röstningsprocent i Hangö 60,8%

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.