Regatta Resorts kan få uppskov med Drottningberg

Efter flera bordläggningar, är förslaget nu att stadsstyrelsen går med på att skjuta upp bygglovet på Drottningberg. Senast den 1 oktober 2021 skall Regatta Resorts anhålla om bygglov.

Publicerad:
12.1.2018 14.59

Uppdaterad:
12.1.2018 14.59

Området vid bortsprängda Drottningberg får förmodligen vänta på sina bostäder.

Förslaget är att stadsstyrelsen i måndag godkänner företaget Regatta Resorts ansökan om att skjuta upp ansökan om bygglov till 2021.

Orsaken är, att bolaget behöver mera tid att planera området, som anses krävande ur flera synvinklar.

Bland annat vill man se noggrannare på tomindelningen och utreda vad närheten till hamnen ställer för krav med tanke på trivsel, ljudmiljön och trafiklösningar.

Förra stadsstyrelsen har redan tidigare gett bolaget uppskov att söka bygglov från 2016 till 2018.

Den nya stadsstyrelsen bordlade i fjol ansökan om att ytterligare skjuta fram bygglovet tre gånger på kort tid. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.