Högläsning är roligt. Det här glada gänget hjälper barn som svårt att koncentrera sig på högläsning att upptäcka det roliga i det. Hunden Fly med Agneta Möller-Salmela, Annette Böling, Agneta Andersson och Helena Lesch-Saarinen.

Hunden Fly uppmuntrar barn att läsa högt

På biblioteket i Hangö har man fått en läshund. Agneta Andersson och hennes Border Collie Fly hjälper barn som behöver träna på högläsning.

Publicerad:
11.1.2018 08.28

Uppdaterad:
11.1.2018 08.28

Läshundar är inget nytt fenomen, men det är första gången biblioteket i Hangö anlitar en.

–Projektet fick sin start i augusti i fjol, då Helena Lesch-Saarinen, medlem i stadsstyrelsen och fullmäktige, kontaktade Hangö Kennelklubbs ordförande Agneta Andersson för att höra om möjligheterna att anlita en läshund.
– Och sedan visade det sig att Agneta faktiskt utbildat sig tillsammans med sin hund till uppgiften.

Utbildningen som Andersson och Fly deltagit i heter Produktion av välbefinnande med husdjur vid Yrkesskolan Axxell i Brusaby.
Följande steg var att kontakta biblioteket, som nappade på idén, och nu är man redo att köra i gång.

Tyst lyssnare

I själva verket är Fly rätt rutinerad inom sociala tjänster: han har också förgyllt dagen bland äldre på boendet Källan i ett halvt års tid.
– Besvikelsen var stor bland de boende när han nu får koncentrera sig fullt på den här uppgiften, säger Andersson.

Idén med en läshund är att den skall fungera som en tyst och godkännande publik åt barn som behöver träna högläsning. Barn som har problem med högläsning kan uppleva det som lugnande och betryggande att ha en sympatisk åhörare som inte avbryter eller korrigerar. Det här stärker barnets självförtroende och i slutändan bidrar läsförmågan till många andra positiva saker: det utvecklar ordförrådet, den kognitiva förmågan, förståendet av större skeenden samt främjar inlärning.  

Trygg miljö

Lässtunderna är indelade i 15 minuter långa pass på vilka ryms max fyra barn.

Barnen får själva välja hur de placerar sig i förhållande till Fly, som ligger på en filt på golvet i bibliotekets lässal. De kan sitta eller ligga bredvid, eller sitta i en fåtölj och läsa för hunden. De får också klappa Fly, eller tvinna hans mjuka päls mellan fingrarna. Andersson sitter under högläsningen, men i förhållande till barnet är hennes roll passiv.

– Min roll är att stödja hunden. Jag har också rätt att avbryta om hunden signalerar att den är obekväm i situationen. Det här är ju inte aktuellt med barn, men Fly känner till exempel obehag av tobakslukt.
Egenskaper som krävs av en läshund är att den är lugn och anpassar sig väl till människor och nya platser. Här är Fly ett praktexemplar, han är väldigt kontaktsökande och uppmärksam på mattes signaler.

– Hur gör du om något barn stakar sig på ett ord och inte kommer vidare i läsningen? frågar läsinspiratör Agneta Möller-Salmela.

– Ja, kanske jag väntar och ser om barnet ber mig om hjälp, funderar Andersson och konstaterar vidare att hon ju är bekanta för många eftersom hon är skolhälsovårdare, men att hon i lässtunden har en annan roll.

Spännande
Andersson och Fly har provat på konceptet några gånger i Tiita-Marian koulu, men nu är det dags för bibbans första kund.
– Jag är själv hundvän, så jag tycker det är fint vi kan erbjuda den här tjänsten, säger bibliotekarie Annette Böling, och krafsar Fly bakom örat innan hon lämnar hunden och matte tillsammans med kunderna.

Nioåriga Ella Kempas har valt en Polly- bok som hon skall läsa för Fly.

Hon tycker det är spännande, men koncentrerar sig helt på situationen. Hon sätter sig på golvet med Fly mittemot sig och börjar läsa ur första kapitlet.
Fly sitter lika koncentrerad han med spetsade öron och lyssnar uppmärksamt på berättelsen.

 


Läshunden i biblioteket:
- Läshunden är skolad för uppgiften och har alltid en ledare med sig.
- Eftersom hunden vistas korta tider på en specifik plats med egen filt, skall det inte innebär problem för allergiker att besöka biblioteket.
- Barnet får ta med egen bok eller låna på bibban. Barnets uppgift är att läsa för hunden. Hundens ledare endast håller ett öga på djuret.

- Officiellt kör projektet i gång 16.1 och ordnas tisdagar kl 18-19. Intresserade kan boka tid via biblioteket.   

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.