Elvis Burger har paus över vintern.

Elvis Burger öppnar igen till våren

I våras fick grillkiosken vid torget nya företagare och nytt namn. Den första december stängde dock Elvis Burger och har hållit stängt över vintern.

Publicerad:
10.1.2018 15.07

Uppdaterad:
10.1.2018 15.10

Företagaren Bekim Raci säger att det beror på tysta tider:

– Vi hade för lite kunder så vi beslöt att koncentrera oss på kiosken i Vanda. Dessutom har vi renoverat och bytt några maskiner.

Företagaren säger att han diskuterade beslutet med kunder innan och att man informerat om ändringen med hjälp av en skylt på kisokväggen.

I stället kommer att man att hålla längre öppet i sommar.

– Då har vi öppet också på dagarna.

Elvis Burger öppnar igen den 1.3 med samma sortiment som tidigare och kvällsöppet under våren. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.