Laddat år belyses ur flera synvinklar

Historiker och forskare från fyra olika länder luftar den dramatiska start som Finland fick som självständigt land.

Text: Niclas Erlin

Publicerad:
5.1.2018 15.16

Uppdaterad:
6.1.2018 09.10

Händelserna i Finland 1918 utgör stomme i ett brett upplagt seminarium i Hangö på fredag, den 12 januari. Sju forskare och historiker belyser då det turbulenta året ur olika synvinklar.

Ilkka Linnakko som är en av arrangörerna tror att seminariet kan locka en ganska stor publik, eftersom programmet handlar om mycket mer än inbördeskriget. I fokus är bland annat hur man i våra grannländer såg på händelserna här.

Minneskultur

Seppo Hentilä berättar om varför tyskarna intervenerade i Finland våren 1918, medan Marjaliisa Hentilä belyser kontakterna mellan tyskarna och de civila.

Dörte Putesen har den tyska styrkans kommendör Rüdiger von der Goltz som tema för sitt inlägg. Peet Pillak talar om von der Golzt och Hans Kalm, som ledde en bataljon under inbördeskriget.

Temat för Kent Zetterbergs anförande är hur Sverige såg på Finland år 1918. Tuomas Tepora talar om minneskulturen kring år 1918 och Sture Lindholm berättar om fånglägret i Ekenäs.

Fyra av föredragen hålls på finska, två på svenska och ett på tyska. Det sistnämnda tolkas och alla sju föredrag finns också sammanfattade till pappers på antingen svenska eller finska, som är seminariets två huvudspråk.

Silvast kläckte idén

Det är föreningarna Hanko maailmankartalle och Hangö museums vänner som står för arrangemangen. Också staden bidrar på olika sätt.

Seminariet är gratis för allmänheten och hålls i stadshusets festsal med start klockan 12.

Tillställningen är samtidigt ett minnesseminarium för att hedra författaren och historikern Pekka Silvast som gick bort i somras.

– Pekka var med och planerade programmet. Det var han som kom på hela idén, säger Ilkka Linnakko.

 

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.