Lojt. Sunday kallar Annika Brandt den här målningen som gjort efter Atenvistelsen.

Före, under och efter Aten

En ofiltrerad helhet kunde man kalla Annika Brandts utställning i Hangö stadshusgalleri där arbeten av högst olika slag samsas på väggarna.

Text & foto: Marit Lundström

Publicerad:
4.1.2018 08.43

Uppdaterad:
4.1.2018 08.43

Det första intrycket av utställningen Aten takeover kan sammanfattas i orden brokigt eller mångsidigt. Blicken letar efter någonting att vila på en längre stund men konceptet bygger på ett flöde av bilder, intryck, färger och olika tekniker som gör det svårt att stanna upp. Konstnären har inte skapat delhelheter av liknande arbeten eller tagit fram något särskilt tema.

Slutsatsen är att helheten framför allt beskriver konstnärliga processer.

Det visar sig att detta också varit Annika Brandts avsikt. Hon tittar in på utställningen strax innan jag är på väg bort och vi för ett givande samtal, där hon bland annat berättar att besökare i hennes ateljé ofta visar intresse för skisserna och de ofärdiga arbetena. Bilderna lever och förändras, förblir oklara eller i värsta fall överarbetade – men processen stannar aldrig upp. Detta vill hon förmedla.

Vistelsestipendium

Brandt, som är konstmagister och även jobbar som bildkonstlärare, har under början av året vistats i Aten på det konstnärsresidens som upprätthålls av Finlands Ateninstitut. Där fick hon chans att koncentrerat ägna sig åt sitt skapande.
I en text som är framme på utställningen säger Brandt: "Tiden före vistelsen i Aten visade mig vägen, tiden i Aten gav mig tillbaka lusten att skapa. Vad Aten förde med sig får tiden utvisa."

Rastlöshet

Utan omsvep förklarar hon också att hon drivs av en inre rastlöshet som man även kan ana sig till på utställningen. Hon är inte främmande för min tolkning att de två oljemålningar hon gjort efter Aten, Sunday och Twin Peaks, innehåller mera rymd och lugna ytor än många av de andra arbeten som är framme. Sunday visar en vilande kvinna på en säng som förefaller att finnas i ett tomt rum. De mer eller mindre släta ytorna är viktiga för kompositionen, och sängen framstår som ett ganska ensamt universum.

Också i Twin Peaks är kompositionen intressant samtidigt som den innehåller några delikata detaljer som jag fäster mig vid, inte minst kvinnans stora fötter och en sovande hund. Jag föreställer mig att hunden styr och ställer, inte kvinnan vars kroppsspråk berättar om en viss hjälplöshet, men självklart kan den upplevas också på andra sätt.

Många tekniker

Till mångfalden bidrar de många tekniker Brandt använder sig av: Olja, kol, akryl, blandteknik, keramikfat och -föremål, ett foto i stort format samt en mindre och en större installation med foton. De sistnämnda består av bilder hon köpt på en loppmarknad i Aten och hon kallar dem sina grekiska släktingar. Bilderna är helt enkelt uppsatta i ett rutmönster på ett stort lakan och på några vita pappersark.

Brandt har onekligen talang och förmåga att uttrycka sig på varierande sätt, och det är intressant att se hur olika sidor hon har. Men jag tror att en utomstående person, en kurator, säkert hade byggt upp en helhet på ett annat sätt – ett sätt som gjort hennes talang och uttrycksförmåga större rättvisa men också underlättat för besökarna att ta till sig helheten. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.