Johan Sandin

Sandin ser stor potential i Frihamnen

Den första februari tillträder ekonomie magister Johan Sandin som ny vd för Hangö Frihamn. Sandin ser framemot att flytta tillbaka till sin gamla hemstad och jobba för att utveckla hamn- och logistikfrågor ur ett helhetsperspektiv.

Publicerad:
3.1.2018 13.41

Uppdaterad:
19.1.2018 16.06

– Det känns jättebra att kunna flytta tillbaka till Hangö nu när ett så här intressant jobb dök upp, säger ekonomie magister Johan Sandin.

Sandin är uppvuxen i Hangö och har efter sin examen bland annat arbetat som revisor på KPMG, med företagsutveckling på Wärtsilä och för tillfället arbetar han med företagsförvärv och -avyttringar vid Ernst & Young. Det var frihamnsbolagets styrelseordförande som tog kontakt och undrade om han var intresserad att ta över efter mångårige vd:n Jukka Ryky, som går i pension.

– Vi förde diskussioner och fann att vi hade en gemensam syn på framtiden, säger Sandin.

Sandin ser att det finns stora möjligheter att utveckla verksamheten på området.

– Bilimporten kommer fortsatt att vara viktig, men jag ser också att vi kan utveckla övrig verksamhet inom logistik och dra till oss nya företag, som skapar mer arbetsplatser i Hangö.

Som ett exempel nämner han företag som har behov av att montera stora helheter i anslutning till en hamn, så att transportsträckan blir kort för den färdiga produkten.

– På området finns planer och hallar som kunde användas i det här syftet.

Sandin ser också möjligheter i ett nära samarbete med Hangö hamn och staden:

– Just nu går det bra för hamnen, och jag tycker det är ytterst viktigt att jobba med det gemensamma bästa för ögonen.

Sandin säger att det är en fördel att han kommer från en helt annan bransch, men:

– Som gammal Hangöbo har man ju insyn i hur staden fungerar, vilket kan komma till nytta. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.