Finnlines trafik till Rostock koncentreras till Hangö

Rederiet Finnlines meddelade på fredagen 29.12 att man koncentrerar sin trafik till Rostock och Gdynia till Hangö från och med sommaren 2018.

Kristoffer Nöjd

Publicerad:
29.12.2017 16.33

Uppdaterad:
29.12.2017 17.02

Det innebär att en ökning i fartygsstorlek och frekvens. För Hangö hamns del innebär det et betydande tillskott i linjetrafiken.

Förändringarna i Finnlines Östersjötrafik sker i maj-juni efter Finnbreeze-fartygens förlängningsprogram.

Rostock- och Gdyniatrafiken kombineras och koncentreras till Hangö. Det gör att Finnlines kan övergå till effektivare tonnage och på samma gång utöka antalet avgångar.

Det är i praktiken Finnlines trafik mellan Helsingfors och Rostock som flyttar till Hangö, den har tidigare varit någorlunda jämnt fördelad mellan Hangö och huvudstaden.

– Tillskottet för Hangö hamn är tiotusentals trailers på årsnivå. Det innebär en ökning på närmare 20 procent från dagens cirka 200 000 enheter. Det är ett betydande tillskott, säger hamnbolagets vd Anders Ahlvik. Vi har fört en dialog och Finnlines har haft ett uttalat intresse för att utveckla trafiken över Hangö.

– Trafiken till Rostock, trafiken till Gdynia, en ökad trafik till Rostock och nu en koncentration till Hangö – det är den röda tråden, säger Ahlvik.

Hur många nya avgångar det är fråga om har Finnlines inte avslöjat.

– Men det intressanta är lasten, säger Ahlvik.

Han säger att hamnens kapacitet är tillräckligt.

– Vi bygger ju ut Västra hamnen för tillfället. Meningen är att den ska räcka till.

Det är Stevena som är Finnlines hamnoperatör i Hangö. Stevena bygger nya personalrum och maskinhallar där Satamaruokala nu står. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.