Valvira tar över fallet med minnessjuk äldre

Utredningen av fallet med den minnessjuka äldre kvinnan i Hangö, som kan ha avlidit av undernäring, synas av Valvira. I går gav Regionförvaltningsverket över handlingarna till följande myndighet.

Publicerad:
22.12.2017 11.57

Uppdaterad:
22.12.2017 14.35

Det uppmärksammade fallet, där en äldre minnessjuk kvinna kan ha avlidit av undernäring som följd av brister inom hemvården i Hangö, går nu vidare.

Det meddelade Marja-Leena Stenroos, ledande överinspektör för socialvården vid Regionalförvaltningsverket i Södra Finland per mejl 22.12.

Stenroos ansvarar för basservicen, rättskyddet och tillstånden vid myndigheten.

Eftersom utredningen inte längre ligger hos Regionförvaltningsverket, kan hon inte kommentera fallet, utan hänvisar till Valvira.

Kan ta upp till ett år

När HT kontaktar Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander, har hon ännu inte hört att fallet går vidare.

– Jag kan inte kommentera situationen desto mer, eftersom jag inte sett handlingarna eller motiveringarna till varför det går vidare. Däremot har staden under hela processen varit i kontakt med bägge myndigheter.

Kajander säger att det inte är ovanligt att regionförvaltningsverket ger fall som detta vidare.

– I det här fallet när det inte enbart handlar om eventuella brister i systemet, utan det är kopplat till ett dödsfall, som dessutom fått stor synlighet i medierna, brukar Valvira komma in i bilden.

Hon kan inte säga hur länge det tar innan myndigheten kommer med sitt utlåtande.

– Det beror på om det räcker med de handlingar som staden lämnat in, eller om de vill intervjua personalen. Men min erfarenhet är att det tar sin tid; det kan ta up till ett år. 

Anmärkning, övervakning eller i värsta fall avstängning

Sari Mehtälä, som är överinspektör inom social- och hälsovårdsfrågor på Valvira, säger att fallet är så färskt, att man nu står i beråd att utse en handläggare. Hon bekräftar att utredningen kan räcka länge:

– Hur länge en utredning tar, beror helt på fallet och omständigheterna kring det.

Ibland får myndigheten kalla in experthjälp från olika områden, vilket kan förlänga processen.

Följderna blir vanligen att man ger direktiv för hur verksamheten skall styras, eventuellt kan en utmärkning utfärdas. Också möjligheten att utvärdera yrkesutövarna finns.

Det är inte kutym att kommunerna får några regelrätta straff eller böter, däremot kan till exempel an anställd just på professionella grunder tilldelas en anmärkning i registren eller i värsta fall stängas av.

– Överlag kan man nog säga att det är viktigt för kommuner att det inte följder några anmärkningar, eftersom de flesta är måna om att göra rätt, säger Mehtälä. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.