Nystart. Pia Wickman inleder det år 2018 med en ny karriär som företagare.

Satsar på skräddarsydda hemtjänster

Efter trettio år som gymnastiklärare är Pia Wickman redo att sadla om och prova på livet som företagare. Vid årsskiftet börjar hennes företag Fafa & Fammo leverera hemtjänster.

TEXT & FOTO: Mia Berg-Lundqvist

Publicerad:
21.12.2017 10.00

Uppdaterad:
21.12.2017 10.04

– Jag har alltid trivts i äldres sällskap. Våra äldre människor har så mycket att tillföra och det är alltför sällan någon lyssnar på dem, förklarar Pia Wickman sitt val.

Skräddarsydda hemtjänster under devisen ”mera liv till åren” är affärsidén bakom Fafa & Fammo. Det handlar om att ge de äldre sällskap och meningsfylld sysselsättning. Någon vill kanske ha sällskap till simhallen eller kaféet. Det finns äldre som har svårt med modern teknik och som kan behöva hjälp med att betala räkningar över nätet eller använda Skype för att hålla kontakt med släktingar.

– Det hjälper jag gärna med. Jag kan också städa, men jag städar gärna tillsammans med klienten eftersom det är aktiverande. Men vi kan också sticka eller spela spel, helt enligt behov och önskemål, säger Wickman.

Hon är noggrann med att framhålla att det handlar om hemtjänster, inte vård. Hon har visserligen arbetat inom både långvården och fysioterapin under studietiden, men är inte utbildad inom vård.

– Om det handlar om medicinering har jag möjlighet att konsultera en hälsovårdare, men vi arbetar inte tillsammans, säger Wickman.

Finns ett behov

Trots att det är äldre personer som Wickman kommer att arbeta med, är det de anhöriga som hon ser som sin primära målgrupp. Många har i dag en hektisk vardag och tiden är en bristvara. Det är inte ovanligt att anhöriga går omkring med ständigt dåligt samvete över att inte räcka till. Hela tjugotvå procent av Hangöborna har hunnit fylla 65 år. Det finns därför en potentiell marknad för denna typ av tjänster.

– Jag upplever att behovet finns, säger Wickman och tillägger att tjänsterna är avdragsgilla som hushållsavdrag.

Första året med Fafa & Fammo blir ett utvärderingssår då Wickman är tjänstledig från sin befattning som gymnastiklärare vid Hangö högstadium och gymnasium.

– Min förhoppning är givetvis att det här är det jag får arbeta med i framtiden, säger hon.

 

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.