Uttryck. Mi Grönlund har ett nytt och demokratiskt grepp på konsten.

Mi Grönlund fick årets kulturpris

Årets kulturris i Hangö delades ut i samband med självständighetsfesten på Idrottshuset 6.12

Publicerad:
7.12.2017 12.05

Uppdaterad:
7.12.2017 12.32

Priset gick skådespelare Mi Grönlund, också känd för att ha hämtat Le Petit festivalen till Hangö.

– Jag hade planerat att hålla ett tal, men jag tänker kort bara tacka, sade en rörd och glad Mi Grönlund, då hon tog emot årets kulturpris i Hangö 2017.

Kulturnämndens Jaana Pulkkinen och Stephan Horn som läste upp motiveringarna innan avslöjandet, berättad också att det var en enig nämn som valt Grönlund bland 13 förslag.

Valet motiverades med att Grönlund genom sina projekt hjälpt många att hitta sin egen inre kraft och gett dem redskap att uttrycka sig. Hon har strävat efter att hindra utanförskap och utslagning i ett tidigt skede.

Grönlund är också en person som ser alla människor. Hennes skötebarn Le Petit festivalen har hämtat internationell konst åt folk i alla åldrar till Hangö.

Festivalen ordnades i år för tredje gången. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.