Arbetsledarna på Hangö Stevedoring marscherade ut - tillbaka på jobb

Arbetsgivarens uppsägningar av arbetsledare på Hangö Stevedoring ledde till en utmarsch 4.12. Eftersom stuvarna inte hade förmän på plats, stod även deras arbete stilla. Enligt arbetsgivaren är aktionerna olagliga, men arbetstagarna ser det som en sista protest mot dåligt ledarskap. Efter vidare förhandlingar går de tillbaka i tjänst 5.12 kl 12.25.

Publicerad:
5.12.2017 10.21

Uppdaterad:
5.12.2017 10.23

Arbetsveckan hos hamnoperatören Oy Hangö Stevedoring Ab inleddes med fackliga protester.

På måndagen 4.12 klockan 15.30 marscherade arbetsledare som hör till Fackförbundet Pro ut i protest mot arbetsgivaren tidigare meddelat att tre av tolv arbetsledare sägs upp.

Uselt ledarskap

Enligt arbetsledarnas huvudförtroendeman Pertti Ruuska är utmarschen ett svar på år av dåligt ledarskap och personalpolitik.

Som exempel nämner han att arbetsgivaren ensidigt dikterar villkoren, och att arbetstagarna ovillkorligt förutsätts underkasta sig kollektivavtalen. Det här har lett att personalen tänjer sig till det yttersta i en situation som redan är pressad på grund av ständiga nedskärningar och ökad arbetsmängd, vilket avspeglas i en hög sjukfrånvaro.

– Vi önskar att vi skulle behandlas människovärdigt och få arbetsro, meddelade han per mejl då utmarschen just inletts. 

- För tillfället är vi för få arbetsledare för att klara av den ökade arbetsmängden.

Enligt Ruuska handlar utmarschen – som omfattas enhälligt av samtliga 12 arbetsledare  -  om lokala frågor i kollektivtalet, och den är också så vitt han vet begränsad till Hangö hamn.

Tvingas till åtgärder

Stevedorings vd Esa Torstensson bekräftade på måndag kväll att utmarschen var ett resultat av att samarbetsförhandlingarna ledde till uppsägningar.

– Vi har förhandlat hela hösten och det här är nu resultatet av att vi mist jobb, säger Torstensson.
– Arbetsgivaren tvingas till åtgärder.

På måndag kväll hade de båtar som låg i hamn lämnat Hangö och Torstensson konstaterade att knappast heller tisdagens anlöp skulle hanteras av bolaget.
– Igen mister vi business.

Ingen strejk, men arbetsstopp

Eftersom facket har ett kollektivavtal som är i kraft, är utmarschen per definition olaglig.

I den första versionen av rapporteringen, skrev HT att stuvarna anslutit sig arbetsledarnas utmarsch. Enligt Torstensson pågick två olovliga aktioner. HT fick under måndag kväll inte tag på stuvarnas huvudförtroendeman Dennis Finnberg, men kontaktades på tisdag 5.12 av vicehuvudförtroendeman Tony Särs, som skriver så här:

– Stuvarna strejkar inte. Vi är nog på vår arbetsplats, vi har alltså inte marscherat ut. Vår lokalavdelning beslöt däremot under sitt möte att vi inte jobbar om vi inte har arbetsledare på plats.

Hård kritik från facket

Också arbetsledarnas fack Pro riktar i en artikel hård kritik mot bolagets ledning och personalpolitik.

Kai Nieminen, som ansvara för kollektivavtalen inom hamnlogistikbranschen, dömer ut uppsägningarna. Enligt honom kan bolaget inte längre uppfylla kvalitetskraven med så få förmän.

I artikeln tar han också upp hur ledningen försummat frågor om arbetsskydd, arbetsplatshälsovård, personalens välbefinnande och skolning. Enligt facket har arbetsgivaren kontinuerligt hotat och hånat personalen.

Tillbaka på jobb

Strax före klockan tio på förmiddagen meddelade arbetsledarnas huvudförtroendeman Pertti Ruuska att utmarschen som var planerad att pågå till klockan 15.30 avblåses. Klockan 12.25 går förmännen tillbaka i arbete.

– Arbetsgivaren gick med på att uppsägningarna skjuts fram så att de behandlas då bolagets nya vd tillträder i slutet av januari. Formellt hänger de kvar, en vi får åtminstone arbetsro.

Enligt Ruuska behövs skrået för att arbetet i hamnen skall löpa säkert och smidigt:

– Även om det finns perioder då det inte finns jobb åt alla, är det bra att hålla en reserv av yrkeskunskap. I det här jobbet kan det ytterst handla om människoliv ifall arbetet inte sköts på rätt sätt.

Ruuska och facket ser heller inte den så kallade "kymppimodellen", där man väljer ut en arbetsledare per skift som ett alternativ:

– Absolut inte. Det behövs riktiga arbetsledare. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.