Inflammerade förhandlingar på Hangö Stevedoring fortsätter

Arbetsgivarens uppsägningar av arbetsledare på Hangö Stevedoring ledde till en utmarsch i dag på eftermiddagen bland arbetsledarna som hör till Fackförening Pro. Enligt arbetsgivaren är utmarscherna olagliga, men arbetstagarna ser det som en sista protest mot dåligt ledarskap.

Publicerad:
4.12.2017 19.22

Uppdaterad:
5.12.2017 08.33

Arbetsveckan hos hamnoperatören Oy Hangö Stevedoring Ab inleddes med fackliga protester.

På måndagen 4.12 klockan 15.30 marscherade arbetsledare som hör till Fackförbundet Pro ut i protest mot arbetsgivaren tidigare meddelat att tre av elva arbetsledare sägs upp.

- Uppsägningarna var ett resultat av fortsatta samarbetsförhandlingar, säger bolagets vd Esa Torstensson.

Eftersom facket har ett kollektivavtal som är i kraft, är utmarschen per definition olaglig.

Uselt ledarskap
Enligt arbetsledarnas huvudförtroendeman Pertti Ruuska är utmarschen ett svar på år av dåligt ledarskap och personalpolitik.

Enligt honom dikterar arbetsgivaren ensidigt villkoren, vilket har lett att personalen tänjer sig till det yttersta i en situation som redan är pressad på grund av ständiga nedskärningar och ökad arbetsmängd, vilket avspeglas i en hög sjukfrånvaro.

- Vi önskar att vi skulle behandlas människovärdigt och få arbetsro, skriver han i ett mejl åt HT.

Enligt Ruuska handlar utmarschen – som omfattas enhälligt av arbetsledarna  -  om lokala frågor i kollektivtalet, och den är också så vitt han vet begränsad till Hangö hamn.

Förhandlingarna fortsätter

I skrivande stund fortsätter förhandlingarna. De tre fartyg som idag låg inne i hamn har lämnat Hangö och även om man i morgon når en lösning så anlöper inga fartyg på tisdag 5.12.

- Igen förlorar vi business, säger Torstensson.

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.