Utmarsch bland förmännen på Hangö Stevedoring

Publicerad:
4.12.2017 16.05

Uppdaterad:
4.12.2017 16.30


HT har just fått bekräftat att förmännen vid hamnoperatören Oy Hangö Hangö Stevedoring Ab marscherat ut kl 15.30 i dag, måndag 4.12.

Utmarschen väntas pågå tills i morgon bitti. Förmännen tillhör facket Pro.

Företagets vd Esa Torstesson sade att han inte hinner kommentera då vi ringde upp. 

Vi uppdaterar läget så fort vi vet mer. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.