Två gånger Ahlfors. Ibland har vi fått kritik för att det bara sitter Ahlforsare i styrelsen, säger far och son Börje och Tommy på skämt. Också Börjes bror Lasse Ahlfors är aktiv i klubben.

Passion för mullrande motorer

I hallen på Ässjegränd sammanstrålar dagligen ett gäng motorsport entusiaster för att förbättra världen - och bygga bilar.

Publicerad:
30.11.2017 10.45

Uppdaterad:
1.12.2017 08.54

Hangö Street Rods som fyller 40 i år grundades för att utövarna skulle framtås som seriösa.

Hangö Street Rods fick sin början för dryga fyrtio år sedan på Ängsgatan. Ett gäng killar höll till vid Ahlfors garage, där de mekade på gamla bilar, företrädesvis gamla jenkkibilar. Gänget drog till sig fler intresserade.

– Och det förstår ju vem som helst, att grannarna inte var så förtjusta över ett gäng tjugoåriga slynglar som rev i väg med mullrande motorer. Så vi måste helt enkelt hitta ett annat ställe att hålla till på, sammanfattar Börje Ahlfors klubbens tidiga år.

De första åren fick klubben fick mycket hjälp av den före detta Hangöbon Peter Nordström som bott i Sverige i många år och var etablerad Drag race förare. Han lärde ut hur man bygger Street Rods och tävlar i Drag race.

– För att framstå som seriösa bildade vi sedan föreningen Hangö Street Rods. Det behövdes också en förening för att senare få lån till hallbygget, förklarar Ahlfors.

År 1977 undertecknades stiftelseurkunden i den gamla Katrinabaren i Hangö Norra, och därefter var man i full gång.

Egen hall

På den gamla goda tiden var det lättare för föreningar att samla ihop pengar än vad det är i dag. Föreningen ordnade danser i Folkparken för att få medel till ett hallbygge. Man var också aktiv med bilutställningar och köruppvisningar. Men en hall behövdes för att ha möjlighet att meka ordentligt och förvara bilarna på. Efter förhandlingar med staden tilldelades man en tomt i Hangö norra.

Hallen började byggas 1985 år året därpå stod den klar.

– Då låg nuvarande ordförande i barnvagnen på gården, säger Börje med en nick mot sonen Tommy Ahlfors, som nu för tiden svingar klubban.

Olika aktiviteter

Föreningen har i dag omkring 60 medlemmar, men både Börje, Tommy och medlemmen Tom Blomqvist är ense om att folk var aktivare förr.

I början av 1980-talet ordnades till exempel dragracing på flygfältet i Täktom. Ett evenemang som lockade till sig folk från hela landet, och gillades av en del, liksom det ogillades av en annan del:

– Men i det här fallet var det faktiskt inte Täktombornas fel att det tog slut, säger Börje skämtsamt.

– Banorna blev i för dåligt skick och så låg Hangö ganska avsides till, om man kom från mellersta eller Norra Finland.

Det som man fortfarande ordnar är cruising en gång per sommar. Några av klubbens medlemmar som är från Snappertuna har också börjat ordnar cruisingträffar på ABC i Karis.

Cruising är inte att förväxla med raggande, som har ett rykte som sig att vara lite stökigt. De som cruisar gör det för att njuta av sina rariteter i trafiken och visa upp dem för allmänheten.

Inte världens billigaste hobby

Att fixa upp amerikanska bilar är förstås inte heller världens billigaste hobby.

– Den tiden man hittade gamla bilar i folks lador är förbi, konstaterar Börje.

I stället har nätet blivit en viktig marknadskanal där man hittar reservdelar eller hela bilar som vill bygga till sin forma glans.

De som är aktiva medlemmar hyr en plats i hallen, och där finns också möjlighet att dela på utrustning som annars skulle vara ganska dyr.

– Ibland blir det ju lite så att man tar från eget ryggskinn, säger Blomqvist, vars stolthet är en gullackerad Ford F100 StepSide.

Hjärtlig jargong

När Tommy Ahlfors råkar luta sig mot Forden får han en släng om att det bara är ordförande som får ta sig den friheten.

Jargongen är rå, men hjärtlig. Killarna intygar att intresset lika mycket handlar om social samvaro. Vardagar står kaffepannan i klubbrummet varm från klockan 9 på morgonen till eftermiddagen:

– Många som håller till här jobbar ju skift, så det är nästan alltid någon på plats. Vi är ett sådant här gäng gubbar som förbättrar världen, konstaterar Ahlfors. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.