Utmärkelse. Linda Sandblom är årets friidrottare inom NÅID (bilden är från årets Aktiastiftelses utdelningstillfälle i Hangö).

Sandblom årets idrottare i NÅID

HIK-friidrottens höjdhoppare Linda Sandblom premierades som årets idrottare då Nylands och Åbolands friidrottsdistrikt höll sitt höstmöte i Kyrkslätt 28.11.

Publicerad:
29.11.2017 15.55

Uppdaterad:
29.11.2017 15.55

Linda Sandblom hade en utmärkt vintersäsong och noterade nytt finländskt rekord inomhus med 191 cm. Hon placerade sig även på delad nionde plats vid inomhus-EM. 

Under sommaren representerade hon också Finlandvid VM i London, berättar distriktets ordförande Ron Lindberg i motiveringarna.


Sandblom delar utmärkelsen med Nagu IF:s maratonlöpare Anne-Mari Hyryläinen, som också hon ingick i det finländska laget i London.

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.