Vandra lugnt. Den långa spången tar flanörerna över de svåraste partierna och gör det lättare att gå på julstigen annat än i dagsljus.

Med säker fot på julstigen

Tackvare stadens parkavdelning, kan man i år gå på Pro Hankos omtyckta julstig utan att behöva vara rädd för att halka på Parkbergets hala hällar.

Publicerad:
29.11.2017 12.31

Uppdaterad:
29.11.2017 12.31

Den populära julstigen på Parkbergen öppnar i år i en uppgraderad version.

Folk har tidvis upplevt den ljusprydda stigen som besvärlig att vandra längs, eftersom terrängen är kuperad och klipporna kan vara hala.
Men i år blir det lättare.

– Jag vill rikta ett stort tack till Parkavdelningens Merja Rönkkö, som har sett till att vi fått en gångbro hit, säger Pro Hankos Tapio Kekkonen.

Bron sträcker sig över det halaste partiet och har både räcke och lister som gör det lättare att hålla balansen och reglera farten.
I övrigt hoppas arrangörerna att folk preciss om tidigare skall hämta ljus och juldekorationer till stigen.

– Det är inte föreningens stig, utan vi gör den tillsammans, säger Kekkonen.

Julstigen öppnar lördagen 9.12 klockan 12-14. På programmet står musik och sång med Annie Holmgård, 7 år, Hangö damkör deciBella samt Visans vänner i julstugan, ponnyridning; glögg och pepparkakor.  

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.