Muddle Lilius.

Hangös julkalender i ny tappning

Fredagen 1.12 öppnas den första luckan i årets Hangöjulkalender. Det sker i en av stadens äldsta affärer, Ulla Dress.

Text & bild: Minna Ruolanto

Publicerad:
29.11.2017 08.31

Uppdaterad:
29.11.2017 08.34

Årets julkalender är en mer koncentrerad version av fjolårets.

Förutom att det finns luckor på Berggatan, finner man dem på Boulevarden, Parkgatan, Parkbergen och via Hangöbyvägen till Stormossens stall på julafton.

Bakgrundskrafterna bakom årets kalender heter Mira Haahti och Muddle Lilius, som bor grannar.

– Tanken med kalendern är att lyfta fram olika små företag i staden. Intresset för att medverka var större än antalet luckor, så vi beslöt att göra vissa datum till temaluckor. Den 19 december är temat tyger, garn och handarbete, säger Lilius och passar på att tacka alla som velat vara med och förverkliga det populära evenemanget.

Den svartvita kalender kan man själv färga - det finns ingen digital version.

– Vi har inte för avsikt att tävla med de som jagar Pokemons med telefon, skämtar Lilius. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.