McDonald inte skyldig till brott

Åbo hovrätt har friat Hangös tidigare chefsläkare Outi McDonald från åtalen om förskingring av stadens egendom samt brott mot tjänsteplikt. McDonalds dåvarande arbetsgivare, Hangö stad, misstänkte henne för att ha skänkt gamla förnödenheter till hjälpbehövande samt begått brott mot tjänsteplikt. – Det går inte att bevisa, lyder hovrättens dom.

Publicerad:
23.11.2017 09.43

Uppdaterad:
27.11.2017 11.01

Åtalen om förskingring och brott mot tjänsteplikt mot Hangös tidigare chefsläkare, Outi McDonald, har förkastats av Åbo hovrätt.

Enligt rätten går det inte att bevisa att McDonald mot arbetsgivarens order skulle ha organiserat en insamling av föråldrade förnödenheter på hälsocentralen.

Materialet, såsom bandage och engångsvinylhandskar för hjälpbehövande, i stället för att kasseras.

Överklagade fällande dom

Ärendet behandlades i Västra Nylands tingsrätt år 2016.

Hangö stad hade gjort en polisanmälan, som ledde till åtal.

Tingsrätten fann då McDonald skyldig till lindig förskingring och brott mot tjänsteplikt, men utdelade inget straff.

Däremot blev hon skyldig att ersätta stadens rättegångskostnader på nästan 5 000 euro.

McDonald överklagade till Åbo hovrätt. I går (22.11) gav en enhällig hovrätt domen, där båda åtalen förkastas.

I och med hovrättens dom behöver McDonald inte betala stadens kostnader för rättsprocessen.

Yle Västnyland var först med nyheten. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.