Inbrott i tjugo bilar i Frihamnen

En stor stöld utfördes i Frihamnen senaste veckoslut.

Publicerad:
14.11.2017 17.54

Uppdaterad:
14.11.2017 17.54

Tjuvarna for i väg med utrustning från BMW-bilar.

Under veckoslutet bröt sig en tjuv in på Frihamnens område och bröt sig in 20 BMW-bilar.

Tjuven for i väg med krockkuddar, rattar och bildskärmar ur bildarna.

Polisen utreder brottet som grov stöld.

Polisen ber allmänheten om tips om händelsen, man kan ringa polisen på telefonnummer 0295 413 031 eller mejla till vihjeet.espoo@poliisi.fi 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.