Knivhögg sin partner, åklagaren kräver över tre års fängelse

Knivhuggning behandlas i Västra Nylands tingsrätt.

Publicerad:
10.11.2017 15.47

Uppdaterad:
10.11.2017 15.47

En Hangöbo åtalas för dråpförsök eller som sekundärt åtal för grov misshandel efter att i september ha knivhuggit sin sambo.

Rättegången hålls i Västra Nylands tingsrätt.

Mannen högg kvinnan i ryggen med en kniv som hade ett cirka 12 centimeter långt blad. Knivsticken träffade kvinnans njure och binjure. Njuren fick allvarliga skador, och hon har också fått blödningar i bukhålan.

Skadorna var livsfarliga, men kvinnan kom snabbt till sjukhus.

Gärningsmannen ringde efter ambulans.

Mannen är född i början av 1970-talet och kvinnan är några år äldre. De två var ensamma i bostaden då dådet inträffade. Båda var också alkoholpåverkade.

Mannen har hållits häktad sedan september. Åklagaren kräver att han döms till ett ovillkorligt straff på minst tre år och sex månader. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.