Arkivfoto

Inbrott i Hangöbyhamnen

Under veckoslutet har småbåtshamnen i Hangöby haft besök av inbrottstjuvar.

Publicerad:
27.9.2017 12.02

Uppdaterad:
27.9.2017 12.02

Stadens båthamnsförvaltare Thomas Skarpman fick kännedom om händelserna i måndags.

– Troligtvis har inbrotten skett natten mellan söndag och måndag. Staden känner till åtminstone tre bodar som har haft inbrott.

Skarpman utesluter inte att flera bodar har utsatts. Dessutom känner han till en stöld av bränsle samt ofog mot en båt i Östra hamnen. På tisdagen kom därtill uppgifter om att en jolle hade stulits från Hangöbyhamnen.

– Det verkar som om någon varit i rörelse på flera håll under veckoslutet.

Användare av småbåtshamnen både i Hangöby och på andra ställen ombeds därför granska läget för egen del.

Eftersom bodarna är privat egendom måste ägarna kontakta polisen, men även Thomas Skarpman kan kontaktas per telefon 040 5680 033.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.