Inomhusluften fortsätter granskas i Halmstadsgården

Efter att flera anställda klagat på problem med inomhusluften i Halmstadsgården har staden nu låtit göra upp en riskanalys. Fortsatta granskningar föreslås.

Publicerad:
22.9.2017 15.26

Uppdaterad:
22.9.2017 15.26

Problemen i Halmstadsgården, där bland annat sex daghemsgrupper verkar och personal från stadens bildnings- och idrottsväsende sitter, har redan en tid haft problem med inomhusluften. Därför har staden låtit göra en extern granskning som nu har publicerats på stadens hemsidor.

Redan utifrån den blankett som de anställda fick svara på i granskningen kom man fram till att närmare 70 procent känt av symtom orsakade av dålig inomhusluft. 40 procent var djupt eller mycket djupt oroade över problem med inomhusluften.

Flera saker kan bidra

Utifrån fortsatta mätningar har den externa granskaren nu kommit fram till att det finns problem i byggnaden. Främst är det första och andra våningen som är utsatta, medan problemen på tredje våningen är ringa.

Tecken på mögel- och fuktskador finns, men måste granskas mera ingående. En del kan också handla om kemikalier som används i byggnaden, och utredningen lyfter också fram att vissa utrymmen är mycket dammiga. Problemen kan också handla om ventilationen och gamla soffor som kommit från andra hus med dålig inomhusluft.

Utifrån resultaten föreslår granskningen fortsatta utredningar, men också enkla åtgärder och reparationer.
Utifrån uppgifterna har hälsoinspektören från Sydspetsens miljöhälsa ändå inte konstaterat direkt hälsofara, men staden kommer att använda uppgifterna i riskanalysen för att bedöma behovet av fortsatta åtgärder inom en arbetsgrupp.

Gruppen sammanträder följande gång i oktober. Efter det ges ytterligare information i ärendet till gårdens kunder och personal.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.