"Klienten har fått vård regelbundet"

Stadens utredning visar att det inte brustit i vårdkedjan för den dementa kvinnan som låg hungrig och frusen i sin säng.

Marina Holmberg

Publicerad:
21.9.2017 17.50

Uppdaterad:
21.9.2017 17.50

– Vårdkedjan för hemvårdsklienter har följts och i motsats till vad man i offentligheten sagt, har klienten inte varit utan vård utan fått regelbunden hemvård enligt överenskommelse, säger Hangö stads grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.

Hangö stad är klar med sin interna utredning om det uppmärksammade fallet med den dementa kvinnan som vårdats inom hemvården och som senare dog på sjukhus antagligen av undernäring.

Det var en närstående till kvinnan som gick ut i offentligheten i Hangötidningen och Västra Nyland. Den närstående blev förskräckt då hon hittade sin ex-svärmor frusen och hungrig och nerkissad i sängen.

Staden överför nu ärendet till Regionförvaltningsverket, som gör en vidare utredning. 

Kajander säger att då utredningen av ärendet fortfarande inte är klar och den innehåller sekretessbelagda uppgifter, kan staden inte informera ytterligare.

Hon är ändå kritisk till uppgifter som förekommit i offentligheten.

– Det som förekommit hittills i media är enbart spekulationer och s.k. lösryckta sanningar, säger Kajander.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.