Ny ägare? Företagarna i Villa Orrman vill köpa huset och fixa upp det.

Kaféföretagare vill köpa Villa Orrman

I tisdag behandlar fullmäktige försäljningen av Villa Orrman. Förlaget är att sälja åt kaféföretagarna.

Publicerad:
7.9.2017 13.14

Uppdaterad:
7.9.2017 13.14

Nästa veckas tisdag håller fullmäktige höstens första möte. Ett av de ärenden som behandlas är försäljningen av Villa Orrman.
I Villa Orrman verkar Alan's Café, Hangö Hantverkare och ett antikvariat.
Kaféföretagarna Gun-May och Mikaela Venberg har erbjudit sig att köpa fastigheten 70 000 euro.
Företagarna vill genom köpet utveckla sin verksamhet. De är också villiga att renovera och underhålla det anrika trähuset, som bland annat behöver ett nytt tak.
Stadsstyrelsen föreslår nu för fullmäktige att godkänna anbudet. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.